Kriminaliteten i Trøndelag på stabilt nivå, men disse sakene øker

foto