Rekordstort fravær - barnehager tvunget til å stenge dørene