I 2011 var markedsandelen solgte dieselbiler i Norge 75 prosten. Dette var den nest høysete i Europa. Bare Luxemburg med sine drøye halve million innbyggere slo oss.

Åtte år senere er situasjonen fullstendig snudd på hodet. Tallene fra første kvartal 2018 viser kun 18,6 prosent omsetning for dieselbiler her til lands. Og dette er en trend som bare suser avgårde. Tallene for mars måned alene viser at andelen solgte dieselbiler var på stusselige 16 prosent. Denne kraftige nedgangen er unik i europeisk sammenheng. Ingen andre land i vår verdensdel kan oppvise maken til en slik omstilling, viser tall og statistikk fra analysebyrået JATO Dynamics og OFV ( Opplysningsrådet For Veitrafikken).

foto
Tilbakekalt: Tusenvis av tilbakekalte Volkswagen og Audi er parkert i ørkenen utenfor Victorville i California mars 2018.

Nordmenn er europamestere i lavt klimagassutslipp

At Norge har Europas laveste andel av nysalg av dieselbiler er ikke den eneste miljøbomben som statistikken slipper denne uken. Tallene fra Jato viser også at nordmenn er europamestere i lavt klimagassutslipp.

Statistikk over «Annus Horribilis» - Diesel in Europe

Over hele Europa går andelen dieselbiler ned. Bak Norge finner vi Belgia, Litauen og Frankrike som er de landene med størst nedgang. Hellas på sin side er kjerringa mot strømmen. Der har dieselandelen steget fra 11 prosent i 1011 til 43 prosent i 2017. Altså 32 prosent økning. Hva dette skyldes kan ikke statistikken gi noe entydig svar på.

foto
Rush-trafikk i Aten: Hellas er en av de få landene i Europa der nybilsalget av dieselbiler har steget.

Les om «The Volkswagen emissions scandal» på wikipedia ( kun engelsk tekst).

Lavest markedsandel siden 2003

Helhetsbildet forteller sin tydelige historie. Etter dieseljukset til Volkswagen i 2015 har det å eie en dieselbil nermest blitt stigmatiseringsfaktor i de fleste vest-europeiske land. Og etterhvert som skandalen vokste, så sank salget av nye dieselbiler katastrofalt. Dieselbiler sto for 43 prosent av alle nye registrering i Europa samlet i 2017. Dette var den laveste markedsandelen siden 2003 som var det året da diesel virkelig tok av som et alternativ til bensin.