Ottervik: - Storting og regjering må ta et tydelig oppgjør med hatytringer

foto