- Vi på høyresiden kan ha større muligheter til å motarbeide høyreekstremisme