Distriktsopprør, sentralisering og kommunereform. Dette har vært høyt oppe på dagsordenen i valgkampen, og særlig Senterpartiet har advart mot utviklingen i distriktene. Men hva innebærer dette egentlig for kommunene?

Adresseavisen har gjennomført en omfattende intervjurunde med samtlige ordførere i Trøndelag – unntatt Trondheim. Vi har bedt dem beskrive situasjonen så konkret som mulig. For hva betyr en sentralisering? Hvilke konsekvenser får politireformen?

De har svart på hva som er kommunens største utfordring. Og hva som har vært deres største suksess og fiasko.

De har stor kjærlighet til hjemplassen. Men hvordan ser de for seg framtida?