Daglig leder og gründer, Tommy Wikmark, sendte i går ut en pressemelding om at han overtar Trondheim Kino Utviklings eierandel i Candy People Norway. Overfor Adresseavisen utdyper han hvorfor.

- De siste dagene har vært en belastning for selskapet. Vi ønsker ikke denne type fokus, vi vil selge varene våre. Derfor tok jeg kontakt med kinodirektør Arild Kalkvik tidlig onsdag for å høre om jeg kunne kjøpe aksjeposten til Trondheim Kino Utvikling (TUK).

Flere roller

Adresseavisen skrev lørdag at Wikmark selv, sammen med godterigründer Jacob Youssef og Ap-topp, Rune Olsø hadde startet Candy People Norway. Olsø har de siste årene vært styremedlem i Trondheim Kino Utvikling.

Den fjerde på eiersiden var Trondheim Kino Utvikling og i styret til Candy People satt kinodirektør Arild Kalkvik. Olsø opplyste at han hadde trådt ut av styret i Trondheim Kino Utvikling før saken var styrebehandlet der, og før han selv gikk inn i styret i Candy People.

Adresseavisen brakte i går på det rene at styrebehandlingen i TUK om å gå inn i Candy People skjedde godt og vel en måned etter at den reelle beslutningen om å gå inn i selskapet ble tatt. Arild Kalkvik opplyser til Adresseavisen at beslutningen ble tatt av han selv og daglig leder Egil Akselsen tidlig i oktober. Men da med forbehold om styregodkjenning. Nå er de altså ute av selskapet. Da styret i Trondheim Kino ble informert om engasjementet, ba styret om at Rune Olsø måtte ut av styret i TKU. Styreleder Geirmund Lykke har også varslet at kinoen ønsker en gjennomgang av saken på førstkommende styremøte i mai. Det slipper de trolig nå.

Selger med gevinst

Wikmark ønsker nå å bygge selskapet videre i ro.

- Har fokuseringen på dobbeltroller vært belastningen?

- Vi ønsker å gjøre kundene våre fornøyde, vi vil selge varene våre. Disse utenomsportslige omstendighetene gjør det bare vanskelig. Det var jeg som inviterte Trondheim Kino Utvikling inn på eiersiden. Det har aldri vært intensjonen at det skulle bli slik og derfor tilbød jeg å kjøpe eierposten deres – med gevinst.

- Hvor mye tjener de?

- Vi har allerede skapt mye siden oppstarten, og TKU har fått god avkastning på sin eierandel.

- Så de har gjort god butikk allerede?

- Noe har de tjent, men det er klart, dette ble et kort eventyr for dem. Det er synd. Jeg ønsket å ha kinoen med fordi de er et hjertebarn for meg og det er viktig at de har gode produkter.

- Var de vanskelig å overtale?

- De har nok hatt noen runder hos seg i løpet av dagen. Men nå er avtalen ordnet, sier Wikmark.

- Privat avtale

Kinodirektør Arild Kalkvik bekrefter handelen.

- Jeg synes det er trist dersom vår tilstedeværelse i firmaet skal ødelegge for dem.

- Synes du det er greit å selge?

- Vi ble tilbudt en pris på aksjene, gunstig økonomisk. Da vi gikk inn i selskapet forutså vi ikke at det kunne komme denne type negativ belastning.

- Hvilken pris får dere?

- Det er en privat avtale.

- Er det et betydelig beløp?

- Det er mye mer enn det aksjene står i, for å si det slik.

foto
Gründer Tommy Wikmark har kjøpt ut Trondheim Kino Utvikling fra Candy People Norway. - Belastningen ble for stor. Dette var ikke intensjonen, sier han. Foto: John Berge, Kinomagasinet.no
foto
Kinodirektør Arild Kalkvik (t.h) inngikk onsdag en avtale om å selge TKUs eierpost i Candy People. T.v styreleder i Trondheim Kino, Geirmund Lykke. Foto: Ola Hegvold