Under brua i nordenden av Stavsjøfjelltunellen renner elva Homla. Følger du den 3,5 kilometer oppover, kommer du til Trøndelags nest største uberørte foss.

Fra Kringelmyra er det en kort og litt bratt tur ned til fossene som heter Dølanfossen, Mettifossen og Storfossen. Til sammen har de tre fossene et fall på 90 meter. Storfossen er den største med et vannfall på 40 meter. En lengre tur får man dersom man går Homlastien fra Hommelvik og opp. Stien starter i enden av Nessvegen og turen opp til fossene er på om lag 5 kilometer.

foto
Dølanfossen, Mettifossen og Storfossen har til sammen har de tre fossene et fall på 90 meter. Storfossen er den største med et vannfall på 40 meter.

For en kortere tur ned til fossen kan du kjøre Selbuvegen (963) opp fra Hommelvik og parkere på Kringelmyra som ligger sørvest for Rabberget. Derfra går en traktorvei/sti ned til Storfossen.

 requireReady(['jquery','//www.webatlas.no/mediakart/adressa_v4/build/norkart_mediakart.min.js'], function($) { (function (a,b,c){var d=document.getElementById(a),e=9*d.clientWidth/16;d.style.height="50vh",createMap(a,b,c)})('map-NCuhW',{"bounds":[[63.43945831122457,10.545158386230469],[63.340886378556995,10.936546325683594]],"layers":[{"path":[[63.40750950529057,10.812040328455623],[63.4070484446444,10.811267852259334],[63.40604945448559,10.810237883997615],[63.4055883703696,10.809551238489803],[63.40481988037239,10.80860710091656],[63.40420507355095,10.807233809900936],[63.40366710677305,10.806804656458551],[63.40316755716011,10.80611801095074],[63.399977919940746,10.803199767542537],[63.39705697724211,10.799938201380428],[63.39367446157138,10.795303344202694],[63.391367972290055,10.792556762171444],[63.388446153102066,10.789295196009332],[63.38594699282959,10.786720275355037],[63.38475500899659,10.785003661585506],[63.38348606859868,10.783716201258358],[63.382524712778064,10.782600402308162],[63.37994812044987,10.778823852015194],[63.378832807300796,10.777278899622615],[63.37821744357296,10.776849746180233],[63.3776020666593,10.777278899622615],[63.377063601043226,10.778480529261287],[63.37704436994166,10.778819560873671],[63.37661166675178,10.779420375693007],[63.376227036221216,10.778991222250625],[63.37584240053974,10.778218746054335],[63.37568854482485,10.777403354513808],[63.37548660794833,10.776888370382949],[63.375255821208114,10.776201724875136],[63.37499618390879,10.775772571432753],[63.374794242164455,10.775600910055799],[63.37468846258892,10.774957179892226],[63.374428820160965,10.774227619040175],[63.37421725792882,10.773498058188125],[63.37454421708538,10.772789955008193],[63.37460191537372,10.772274970877332],[63.374428820160965,10.771545410025283],[63.37429418982989,10.771137714255019],[63.37412109276272,10.7711162565829]],"type":"line","options":{"color":"Red"}},{"latLng":[63.374082626606125,10.7711162565829],"type":"marker","popupContent":"Parkeringsmulighet på Kringelmyra. Herfra går det traktorvei/sti ned til fossefallet. Stien går videre ned til Hommelvik. Turen kan også tas motsatt vei."},{"latLng":[63.373924914825764,10.781544685232802],"type":"marker","popupContent":"Storfossen."},{"latLng":[63.37500243446398,10.781023263898533],"type":"marker","popupContent":"Mettifossen."},{"latLng":[63.37737995081603,10.778383970227878],"type":"marker","popupContent":"Dølanfossen."},{"latLng":[63.38745228234334,10.796135902273818],"type":"marker","popupContent":"Nygårdsvollen. Barndomshjemmet til malvikingen Johan Nygaardsvold som var statsminister fra 1935 til 1945."},{"latLng":[63.4077630854878,10.81238365120953],"type":"marker","popupContent":"Du kan starte turen i Hommelvik. Da er det omlag 5 kilometer opp til Storfossen."}]},'Kart'); }); Klikk på de blå boblene for mer informasjon.

Flere veier til fossen

Kjører du opp på nordsiden av elven Homla og tar inn på Nygårdsvollvegen, kan du også få et glimt av fossen, men her er det svært bratt ned og den turen anbefales ikke på stein, mose og vått høstløv. Ved denne veien finner du også Nygårdsvollen som er barndomshjemmet til malvikingen Johan Nygaardsvold som var statsminister fra 1935 til 1945.

foto
Vannet tipper over kanten og treffer vannflaten 40 meter lengre nede.

Naturreservat

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har laget en forvaltningsplan for Homla naturreservat for perioden 2017–2027. Dette naturreservatet går fra Storfossen og ned til E6 og omfatter områder på begge sider av elven Homla.

Les også: Denne ukjente hula i Malvikmarka rommer mange hemmeligheter

«Homlavassdraget med sine stier og turveger/gamle ferdselsveier er viktig også for det allmenne friluftslivet. Her drives både turgåing og riding. En stitrasé gjennom området er merket som «Homlastien». Denne ble etablert ca. 1990. Homlastien starter ved Kringlemyra sør for reservatet og slutter like vest for Hommelvik sentrum. Det er behov for en del vedlikehold av stien etter ras/utglidninger. Flere sitteplasser, trapper og enkle bruer finnes langs stien, disse anleggene har også behov for vedlikehold» står det i forvaltningsplanen.

foto
Tåken skjuler den bratte dalen og fossefallet der nede. Bildet er tatt fra Selbuvegen.

Utbedrer stiene

Går du stien fra Hommelvik og opp, er det mulig å ta seg helt frem til Storfossen.

- Vi er i gang med å ruste opp stien nedenfor brua på E6. Det er starten av Homlastien, sier Lars Slettom i Malvik kommune.

Les også: Et sted i Bymarka stikker en pipe opp av skogbunnen

Det er også planer om å rydde gjengrodde steder der man kan få utsikt til fossen.

Står du ved Storfossen ser du fossesprøyten stå ut til sidene. Den dusjer planter og trær i nærheten.

Vernet natur i området

«Formålet med naturreservatet er å verne en elvedal med truet natur i form av naturtypen kystgranskog, og med truet, sjelden og sårbar natur i form av en rik og verdifull lavflora. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem.» heter det i planen.

Les også: Burmaklippen - et småskummelt og lett tilgjengelig turmål

Langs elva finnes fremdeles rester etter tømmerskjermer og renner fra tiden man fløtet tømmer ned elva. Det er snart 60 år siden det sist var tømmerdrift her.

Les også: Kjærlighet i tårnet på Solemsvåttan

Laksefiske har også vært populært i området, men det skal ikke være mye laks. Det finnes en gapahuk som fiskerne har brukt ved Buhølen.

Se flotte bilder

Storfossen er et ettertraktet objekt for fotografer. Øyvind Blomstereng har tatt dette bildet av Storfossen.

foto
Øyvind Blomstereng ventet på det riktige øyeblikket da det var skikkelig nordlysstorm over Storfossen. Foto: Øyvind Blomstereng

Les også: Fotografen slo til lille julaften - nå er bildet publisert i verdensledende magasin

Adressas Vegard Eggen skrev følgende da han besøkte Storfossen rett før jul i 2015:

- Kanskje ikke så mange som tar seg tid til å gå en tur i skogen i julestria, men her kommer en liten anbefaling før helga. Storfossen i Hommelvik, Trøndelags nest største fossefall og et ganske spektakulært skue. Mater du disse kartkoordinatene inn i Google Maps, så kommer du akkurat til stien som leder ned til fossen. 63.373840 N 010.771438 E.

Se de fantastiske bildene Vegard tok av fossen her.

Les også: Her er 12 flotte turer i Bymarka

Følg Adresseavisen på FacebookInstagram og Twitter.