Av:
  • Aagot Opheim

Tar arkitektkrangel om campus til Stortinget

Nærmest Studentersamfundet kommer nybygget til Samfundet. Deretter skal Statsbygg finne plass til NTNU-senteret for kunst, arkitektur, musikk og design. Foto: Morten Antonsen