- Det bør ikke overraske noen at læringsmålene skal nås

foto