- Det er litt sårt at vi ikke kan samle hele familien

foto