46 350 har signert oppropet, men ingen statsråd tar imot

foto