- Vi har fått mange henvendelser fra ansatte i private barnehager. Det lytter vi til

foto