- Det var nå egentlig mest spennende første året

foto