PS: Etter at denne saken ble laget, har politikerne i formannskapet vedtatt endringer i forslaget fra rådmannen.

Mens biler og taxier kastes ut, får syklistene egen sykkelvei og fotgjengerne betydelig bredere fortau gjennom Olav Tryggvasons gate. Målet er å gjøre gata til et betydelig mer attraktivt sted å ferdes og oppholde seg.

foto
Bussgate. Fra juli er det bare busser som får kjøre i Olav Tryggvasons gate. Foto: Kim Nygård

Grønt lys for prøveprosjekt i fjor høst

Endringene er deler av et prøveprosjekt som politikerne i bystyret og fylkesutvalget vedtok i fjor høst.

Rådmannen skriver i sin innstilling at hensikten er å «prøve ut tiltak, registrere konsekvenser og evaluere slik at man får kunnskap til planlegging og bygging av en permanent miljøgate. »

Rådmannen foreslår at prøveprosjektet følges nøye og at det rapporteres månedlig til formannskapet om trafikk- og handelsutvikling.

Se de konkrete endringene i denne grafikken (oppdatert 19. juni 2018).

Se en fullstendig oppsummering av forslagene i prøveprosjektet lenger nede i  saken

Prøves ut i seks måneder

Det skal lages en evalueringsrapport for prøveprosjektet når det har vært i drift i seks måneder.

«Saken bør gi anbefalinger til utforming av permanent løsning i Olav Tryggvasons gate, Bakke bru og Bakkegata holdeplass. Den bør også vurdere behov for videreføring av og eventuelt ytterligere tiltak i gatene rundt Olav Tryggvasons gate før innføring av metrobuss», skriver rådmannen.

Rådmannen påpeker at prøveprosjektet vil gi erfaring med «hvilke konsekvenser det har for trafikken i sentrum ved at gjennomgangstrafikken må finne andre gater enn Olav Tryggvasons gate. Siden løsningene for varelevering og adkomst må tilpasses en fremtidig miljøgate, vil man også få nyttig erfaring med hvordan løsningene i prøveprosjektet fungerer.

foto
Bakke bru. Stenges for kjøring vestover mot sentrum. Antall kjørefelt mellom Bakke bru og Munkegata reduseres fra fire til to. Ett bilfelt gjøres om til to sykkelfelt på 1,5 meter bredde på hver side av veibanen over brua. Foto: Kim Nygård

«Skape en attraktiv gate»

Siden Olav Tryggvasons gate er sentrums viktigste handelsgate er det viktig å få kunnskap om hvilke tiltak som kan bidra til å skape en attraktiv gate der folk ønsker å ferdes og oppholde seg. Det er derfor i prøveprosjektet viktig å teste ut hva det ekstra arealet til gående og opphold bør brukes til.»

Rådmannen understreker i sin innstilling at «det er viktig å presisere at en anbefalt løsning i et prøveprosjekt ikke nødvendigvis er det samme som ville vært anbefalt som en permanent løsning. Det skyldes at løsningen i et prøveprosjekt må være forholdsvis rimelig og kunne gjennomføres på kort tid uten reguleringsplan.»

Kostnaden for prøveprosjektet, som behandles i formannskapet tirsdag, er ti millioner kroner.

foto
Gatemøbler. På nordre side av Olav Tryggvasons gate blir det en møbleringssone med benker, sykkelstativer, gatekunst og trær. Utenfor Olavshallen blir det satt av plass til to "foodtrucks". Foto: Grafikk: Miljøpakken

Dette er forslagene i prøveprosjektet

Prøveprosjektet, som strekker seg over en strekning på 730 meter mellom holdeplassen Bakkegata ved Bakke bru og Munkegata, inneholder følgende forslag:

Olav Tryggvasons gate

- Biltrafikk: Stenges for gjennomkjøring for alle typer kjøretøyer unntatt buss mellom Munkegata og Kjøpmannsgata.

- Taxi: Forbudt for gjennomkjøring. Taxiturer til eller fra Olav Tryggvasons gate må stoppe i sidegatene.

- Bussholdeplasser: Busser ut av sentrum i retning holdeplass ved Nova kinosenter som i dag. Busser mot sentrum nytt stopp i Olav Tryggvasons gate ved Nordre gate. Holdeplassene får midtstilt plattform i gata med sykkelfelt bak. Plattformlengde 50–55 meter. Leskur på seks meter. Nattbussrutene natt til lørdag og søndag må flyttes.

- Fortau: Utvides der det er mulig på nordre side av Olav Tryggvasons gate med en møbleringssone med benker, sykkelstativer, gatekunst og trær. Utenfor Olavshallen blir det satt av plass til to "foodtrucks".

- Utvidet fortau markeres med en tykk grønn strek.

- Sykkel: Sykkelfelt fra Bakke bru til Munkegata.

- Næringsdrivende: Varelevering skal skje i sidegatene.

Bakke bru

- Bil: Stenges for kjøring vestover mot sentrum. Antall kjørefelt mellom Bakke bru og Munkegata reduseres fra fire til to.

- Buss og Taxi: Kjørefeltet mot sentrum forbeholdes buss og taxi.

- Sykkel: Ett bilfelt gjøres om til to sykkelfelt på 1,5 meter bredde på hver side av veibanen over brua.

foto

* Kjøpmannsgata

- Bil: Enveiskjøres nordover fra Olav Tryggvasons gate til Royal Garden.

foto
Søndre gate. Enveiskjørt fra Olav Tryggvasons gate til Kongens gate. Sykkelfelt mot kjøreretningen. Foto: Kim Nygård

Søndre gate

- Bil: Enveiskjørt fra Olav Tryggvasons gate til Kongens gate.

- Buss: Busser ut av sentrum i retning Trondheim S stopp ved Søndre gate 23 som i dag. Region- og flybusser fra Trondheim S som skal til Dronningens gate får ny stopp ved Søndre gate 18.

- Sykkel: Sykkelfelt mot kjøreretningen.

Dronningens gate

- Bil: Enveiskjøringen mellom Munkegata og Søndre gate snus.

- Buss: Flybussene får egen stopp fra Værnes ved Britannia hotell.

- Sykkel: Det tillates sykling mot envegskjøringen

Apotekerveita

- Bil: Enveiskjøringen i Apotekerveita snus.

- Sykkel: Det tillates sykling mot enveiskjøringen.

Lyskryss

- Lyskryssene ved Jomfrugata, Nordre gate, Krambugata og ved rundkjøringen over Bakke bru tas ut av drift.

Andre stengte strekninger for bil

- Mellom Munkegata og Nedre Enkeltskillingsveita.

- Mellom Olav Tryggvasons gate 17 og Søndre gate.

- Mellom Søndre gate og Kattveita.

- Mellom Hornemannsveita og Kjøpmannsgata.

Kilde: Trondheim kommune