Det var den 13. desember i fjor at prosjektleder for utbyggingen av Trondheim Spektrum og daglig leder i ÅF Advansia Midt-Norge, Kjell Håvard Nilsen, ba om hemmelighold av grunnlagsdokumentene i detaljreguleringen av den nye storhallen på Øya.

Nilsen har i flere år hatt ansvar for store utbyggingsprosjekter i Trondheim.

- Vil gjøre det vanskelig

I en mail fra byplansjef i Trondheim kommune, Hilde Bøkestad kommer det frem at Nilsen henvendte seg til byplankontoret med følgende henstilling:

«Vi tror ikke at det er noen heldig løsning at grunnlagsdokumentene for saksfremlegget blir offentlige tilgjengelige. Det vil gjøre det meget vanskelig for Byplankontoret å få gjort sitt saksfremlegg etter egen plan.

Blir dokumentene offentlige så vil saksbehandlingen foregå i media – både fra enkeltpersoner og politiske motstandere, og gi store utfordringer for Byplankontoret med spørsmål og svar.

Av den grunn mener vi at Byplan må holde på dokumentasjonen til saksfremlegget er klart.»

Bøkestad understreker i svarbrevet til Nilsen at: «

alt materiale som byplankontoret behandler er offentlige dokumenter som inngår i de åpne demokratiske prosessene som et planarbeid er.

»

foto
Dette er mailen hvor byplansjef Hilde Bøkestad svarte Spektrum-utbygger Kjell Håvard Nilsen som ville hemmeligholde dokumenter.

Opp i Bystyret i mars

Debatten om utbyggingen av Trondheim Spektrum har pågått for fullt siden slutten av mai i fjor. Både politikere, naboer, idrettstopper, kulturtopper og andre i Trondheim har sagt sin mening for og imot. Ankepunktene har vært mange, men primært går det på høyden på bygget, og trafikk til og fra hallen. Men Trondheim har forpliktet seg som arrangør av håndball-EM i 2020, og kravene til hall er deretter.

Utover sommeren og høsten ble det en lokaliseringsdebatt, og i Bystyret rett før jul hvor det ble klart at Trondheims storhall skal ligge på Øya, og at alternativene Sorgenfri, Sluppen og Brattøra ble vraket.

Dermed er det «bare» godkjennelse av byggeplanene som gjenstår før det endelige vedtaket om utvidelse av Trondheim Spektrum. Det er ventet at den saken skal opp i Bystyret midten av mars.

- Erfaren og proff

Bøkestad innrømmer at hun ble overrasket da mailen fra prosjektlederen for storbyhall på Nidarø kom.

- Vi hadde ikke forventet en slik henvendelse fra en så erfaren og profesjonell aktør som har fulgt mange prosesser, og bistått mange aktører i store byutviklingsprosjekter. Vi forventer at de som jobber proft med byutvikling er klar over de ulike rollene, sier byplansjefen.

foto
Byplansjef i Trondheim, Hilde Bøkestad. Foto: Morten Antonsen

Og fortsetter:

- Derfor var det viktig at vi sendte svarmail slik at det ble tydeliggjort at dette er offentlige dokumenter. Det er viktig at de som jobber med byutvikling forstår at alle kan gi innspill i plansaker. Planbehandling er demokrati i praksis, sier Bøkestad.

- Er det et alvorlig overtramp?

- Det er stor oppmerksomhet rundt Nidarø-saken, og det kan være at prosjektleder hadde en reell bekymring for at det blir mye å ta imot for saksbehandlere i kommunen. Vi har imidlertid en opplysningsplikt og en klar rolle i henhold til lovverket, sier hun.

Les også: Slik ser de nye tegningene av et justert Trondheim Spektrum ut

Har tatt tid

Hun påpeker at det for byplankontoret er ekstra viktig å være tydelige, åpne og korrekte i saksbehandlingen i saker det er stor oppmerksomhet rundt.

- Er alle dokumentene innsendt og offentlige for innsyn nå?

- Ja, men det har tatt litt tid. Det er mange som jobber mye for at dette skal gå i orden. Det er en del ting som skal utredes, og mange hensyn å ta. Vi forstår at mange bruker mer enn normal arbeidstid for å få alt på plass. Men nå har vi i utgangspunktet det meste av materialet vi trenger. Disse er arkivert og er åpne for innsyn på vanlig måte, sier hun.

Vil ikke kommentere

Når Adresseavisen spør om intervju vil ikke Kjell Håvard Nilsen gi noen ytterligere kommentarer enn det svaret han ga Bøkestad i svarmailen 15. desember:

foto
Prosjektleder for utbyggingen av Trondheim Spektrum, Kjell Håvard Nilsen ba om hemmelighold av grunnlagsdokumenter.

I fjor sommer ble Optiman Prosjektledelse AS kjøpt opp av ÅF Advansia. Nilsen, som fortsatte som daglig leder, har vært med på flere byggeprosjekter i regionen. Blant annet Sirkus Shopping, City Lade og Clarion Hotel & Congress Trondheim. Optiman hadde før fusjonen med ÅF Advansia 20 ansatte, og omsatte for 32 millioner kroner i 2015. Nå er de altså en del av et selskap som omsetter for cirka 600 millioner kroner.