30 medaljemottagere fra hele landet, de fleste med ledsager, var samlet på Slottet tirsdag. Der fikk de selv muligheten til å takke kong Harald for hederen. Blant de 30 var det hele fem trøndere.

De nære ting

Ingegjerd Opland ble hedret med Kongens fortjenstmedalje for sin store innsats for lokalmiljøet på Byneset. 70-åringen har hatt et stort engasjement, på mange ulike områder, i nærmiljøet på Byneset.

– Det sies at for deg er ingen ting umulig – det er bare et spørsmål om tid. Du har et pågangsmot, en vilje og et ønske om å bidra til beste for alle aldersgrupper på Byneset, og du er en ressurs for en hvilken som helst organisasjon, sa fylkesmann Brit Skjelbred i sin tale da Opland mottok medaljen i november i fjor.

Hun trakk frem Oplands engasjement i idrettslaget, historielaget, bygdekvinnelaget, hagelaget, Senterpartiet, menighetsrådet og tilsynskomiteen for kirken på Stein.

– Og det er i tillegg til jobben din ved Spongdal skole, der du også har lagt vekt på å knytte skole og nærmiljø sammen, sa Skjelbred.

Dugnadskonge

Tor Magnus Risan fra Trondheim hilser han på kong Harald under en mottakelse på Slottet tirsdag.

Tor Magnus Risan (80) fikk Kongens fortjenstmedalje for sitt store frivillige engasjement. Risan har vært medlem av Vestbyen idrettslag i 72 år, både som aktiv innenfor mange idrettsgrener men også svært aktiv organisasjonen og som dugnadsyter.

– Du har hatt en rekke verv i klubben, og du har vært en bidragsyter utenom det som er vanlig – et bedre kvalifisert æresmedlem er det vanskelig å oppdrive, sier klubben. Du har lagt ned tusenvis av dugnadstimer, og du er fortsatt aktiv i en alder av 80 år, sa fylkesmann Brit Skjelbred i sin tale da Risan fikk medaljen i november i fjor.

–Vi har gitt vår skjerv

Arne Sunde, ledsaget av Ingrid Synnøve Brattbakk, ble tatt i mot av kong Harald på Slottet.

Arne Sunde (66) er Norges mest kjente fertilitetsbiolog og har vært med på å lage oppimot 8000 babyer gjennom sitt 33 år lange virke ved Kvinneklinikken på St. Olavs Hospital.

– Det var stas, jeg er ydmyk over å bli tildelt den æren, sa Sunde da han fikk medaljen i oktober i fjor.

Han regnet med at kongen hadde fått med seg hans bidrag til befolkningsveksten.

–Ja, jeg håper at han har lagt merke til at kongeriket har blitt litt større. Jeg regner med at han er rimelig godt orientert om hva som foregår i samfunnet. Vi har gitt vår skjerv, sa Sunde.

Innsats for Flatås-løvene

Helge Gudmundsen, ledsaget av Grete Gudmundsen, takket kong Harald for tildelingen av Kongens fortjenstmedalje under en mottakelse på Slottet tirsdag.

Helge Gudmundsen (65) ble hedret med Kongens fortjenstmedalje for sitt store engasjement for mennesker med utviklings- og funksjonshemninger gjennom jobben han har gjort i Flatås Lions. Gudmundsen fikk medaljen på fotball-lagets 20-års jubileumsfest 12. november.

– Det var mitt livs største overraskelse, jeg ante ingenting på forhånd. Jeg opplever det som en stor anerkjennelse, og ikke minst en stor oppmuntring til å stå på videre i mitt frivillige arbeid, sa Gudmundsen i etterkant.

– Du har jobbet frivillig, ulønnet og langt ut over det en kan forvente og forlange av en fotballtrener, og skapt en arena for mestring og inkludering hvor den enkelte blir sett og tatt vare på, og får utvikle seg ut fra sine egen forutsetninger, sa fylkesmann Brit Skjelbred i sin tale.

Heder til bygdaspellmann

Anders J. Reitan fra Ålen, ledsaget av Åse Landstad Reitan, bukket djupt for kong Harald på Slottet tirsdag.

Anders J. Reitan fra Ålen mottok Kongens fortjenstmedalje i oktober, sammen med Hans K. Kirkhus. Ved siden av arbeidet som lærer har Anders J. Reitan gjennom et langt liv gjort en stor innsats innen frivillig kulturelt og samfunnsnyttig arbeid. Spesielt folkemusikkmiljøet har hatt mye glede av Reitans engasjement.

– Det her var så stort at jeg har ikke mye å si. Jeg hadde klump i halsen hele kvelden. Å få en slik heder er aldeles utenkelig for en bygdaspellmann, sa Reitan til Nea Radio i etterkant.