Stjørdal: Det er nå klart at kjempeøvelsen skal foregå i Midt-Norge i oktober om to år. Øvelsen vil garantert merkes i store deler av landsdelen. Øvelsen omtales også av Nato som en såkalt High Visibility-øvelse.

Major Elisabeth Eikeland ved Forsvarets operative hovedkvarter understreker at det endelige antallet som deltar ikke vil være klart før i løpet av 2018 når alle nasjoner endelig har meldt inn hva som deltar.

– Ut fra det vi vet nå så er det helt klart snakk om den største øvelsen som har vært i Norge i nyere tid. Faktisk kan det bli opp mot 50 000 mann som deltar, sier Eikeland.

– Mange ganger større

Til sammenligning deltok cirka 15 000 mann under den store vinterøvelsen Cold Response i vinter.

– Du kan ta volumet på aktiviteten under Cold Response i vinter og gange det med 3–4 ganger, sier oberst Ebbe Deraas, som er sjef for HV-12 og garnisonssjef på Værnes.

Både Deraas og flere andre Adresseavisen har vært i kontakt med understreker at det fortsatt er svært tidlig i planleggingsarbeidet og at det endelige øvelsesscenarioet ikke er klart.

Siste gang i 2002

Fjorårets Trident Juncture-øvelse var den største på over ti år. Der deltok Norge blant annet med jagerfly og luftvern fra Ørland. Totalt deltok 36000 mann fra 37 nasjoner i øvelsen, som foregikk i Portugal, Spania og Italia. I alt deltok 140 fly og nærmere 70 skip og ubåter. Sist gang Nato arrangerte en så stor øvelse var faktisk i 2002, da Norge og Polen arrangerte Strong Resolve 2002, der deltok ca. 40 000 mann.

Internasjonale møter denne uken

Tirsdag denne uken var offiserer fra en rekke Nato-land samlet på Værnes for å jobbe med forhåndsplanlegging av øvelsen. Både svenske og finske representanter deltok også i møtene.

– Nå er det også snakk om en forhåndsrekognosering for å se på områder og egnede steder, forteller Deraas.

Blant annet skal en rekke steder i Sør-Trøndelag og på Nordmøre besøkes i tillegg til fjellområder over mot Østerdalen og Gudbrandsdalen, for å kartlegge muligheter og flaskehalser. Det skal også holdes møter med etater som bla. politi, fylkesmannens landbruksetat og kystverket, for å spre informasjon og få innspill om ulike problemstillinger det må tas hensyn til. Deraas sier det blant annet handler om å utarbeide en plan for dem som deltar over hva som er lov.

Klassisk militærøvelse

Øvelsen det er snakk om i 2018 er det man kan kalle en klassisk stor militærøvelse, der sjø-, luft- og landstyrker deltar. Det vil være snakk om store landgangsoperasjoner i sørdelen av Sør-Trøndelag og på Nordmøre, der flere brigader landsettes. Det er i så fall ikke ulikt det som skjedde under øvelse Strong Resolve 1995, en av de største militærøvelsene som har vært i Midt-Norge.

– Forsterkningsproblematikk vil være et element under øvelsen, sier Deraas, som selv var prosjektoffiser for øvelsen i 1995. Han peker på at Trøndelag er svært relevant i så måte, med tanke på de amerikanske lagrene som finnes her.

Det har ikke lyktes Adresseavisen å få en kommentar fra Nato til saken.