Det kan gi en sykepleier i full stilling sju-åtte nye arbeidsdager i året.

Nå reagerer sykepleiere ved hele St. Olavs Hospital.

- Jeg har ikke lyst til å gå ekstra dager på jobben, og jeg synes at det er en uting av ledelsen å be oss om det. Men jeg synes det er mye verre at jeg ikke skal få gjort en god nok jobb når jeg er på jobb, sier sykepleier Kirsti Pleym Schumacher.

Sammen med blant andre kollegene Unn Anita Løvseth, Yvonne Ramberg, Ingvild Johnsen og Kari Dahl ved avdelingen for fordøyelses- og leversykdom har hun sendt et åpent brev til sykehusdirektør Nils Kvernmo. Bakgrunnen er at de står midt oppe i nye kuttforslag for sykepleietjenesten, samtidig som ledelsen får ros fra Helse Midt-Norge for et godt resultat i fjor.

LES OGSÅ DENNE KRONIKKEN: Sykepleierne er bekymret, slitne og frustrerte

- Ta støyten

I forrige uke fortalte Adresseavisen at Helse Midt-Norge gikk med overskudd i fjor, takket være gode tall ved St. Olav. Dette fikk sykepleierne til å reagere:

- Gratulerer med rekordstort overskudd i 2016. Vi i pleieressursstaben gleder oss med deg, skriver de til Kvernmo.

- Skjønt, hva hjelper det oss? For like sikkert som våren, kommer varsel om innsparinger fra St. Olavs Hospital. Denne gangen skal vi ta en stor del av støyten.

foto
Reagerer: - Når skal vi hente oss inn? spør sykepleierne ved avdeling for fordøyelses- og leversykdom ved St. Olavs Hospital. De reagerer sterkt på at ledelsen nå vil kutte i rapporttiden ved vaktbytte og isteden gi sykepleiere flere arbeidsdager. Fra venstre Kari Dahl, Yvonne Ramberg, Kirsti Pleym Schumacher, Ingvild Johnsen og Unn Anita Løvseth. Foto: Mariann Dybdahl

Schumacher sier sykepleierne vanligvis er en svært lojal arbeidsgruppe som følger ledelsens føringer. Men denne gangen føler de et sterkt behov for å si fra.

- Vi sykepleiere strekker oss allerede veldig langt. Ofte har vi vakter hvor vi knapt har tid til å gå på toalettet eller spise. Vi opplever en rovdrift på de ansatte. Vi klarer ikke se at det er rom for å kutte mer, sier de.

Frigjøre tid

St. Olav skal effektivisere sykepleietjenesten, og bakgrunnen er en rapport fra Riksrevisjonen som påpekte at det er variasjoner i hvor effektivt pleieressursene blir brukt i ulike helseforetak, og at det er store forskjeller i arbeidsproduktiviteten mellom sengeposter. Rapporten konkluderte med at pleieressursene kan brukes mer effektivt.

Ett av tiltakene som vurderes ved St. Olav er å kutte ned overlappingstiden med dobbel bemanning i forbindelse med vaktskiftene. Både ettermiddag og kveld er denne overlappingstiden i dag 30 minutter, men forslaget er å halvere den.

Ifølge Riksrevisjonens rapport vil en sengepost med 12 pleiere få 15 flere disponible timer i uka hvis overlappingstiden blir redusert fra 30 til 15 minutter. På ett år utgjør dette et halvt årsverk.

- Min første reaksjon på dette, er at det er skummelt. Jeg synes det er ubehagelig, fordi jeg er redd dette vil ramme pasientsikkerheten, sier Schumacher.

Overlappingstiden benyttes til å overlevere informasjon om pasientene. Det innebærer at sykepleiere som går på vakt skal vite mest mulig om tilstanden til pasientene, hvilken behandling og hvilke medisiner de har fått og skal få.

Når sykepleier Unn Anita Løvseth kommer på nattevakt, får hun i løpet av en halvtime overlevert informasjon om 16 pasienter.

- 95 prosent av pasientene her er øyeblikkelig hjelp-pasienter, og situasjonen kan være uavklart. Mange har komplekse tilstander, og det er vesentlig at vi får så god informasjon som mulig. Når jeg starter vakta mi, må jeg være operativ med en gang, for alarmen kan gå når som helst, sier Løvseth.

Ikke trygt

Hun skjønner ikke at det er mulig å halvere denne rapporteringstiden. Selv har hun jobbet i 13 år som sykepleier, og mener det er avgjørende å ha tid til å få vesentlig informasjon om pasientene. For unge og uerfarne sykepleiere, er denne halvtimen ved vaktbytte enda viktigere.

- Hvis denne tiden kuttes, vil det ikke bli trygt å gå på vakt, sier hun.

foto
Skriver brev: I et åpent brev til sykehusdirektør Nils Kvernmo beskriver sykepleiere ved St. Olavs Hospital hvor viktig det er at de har god tid til rapportere om pasientene ved vaktbytte. Fra venstre Kari Dahl Yvonne Ramberg, Kirsti Pleym Schumacher, Ingvild Johnsen og Unn Anita Løvseth.

- Hvis pasientene opplever at vi sykepleiere ikke vet nok om dem, så vil de ikke oppleve den samme tryggheten, sier sykepleier Yvonne Ramberg.

Samtidig er det massive reaksjoner på forslaget om å kutte i overlappingstiden innebærer at sykepleiere får 15 minutter kortere arbeidsdag. Dette skal igjen samles opp til flere arbeidsdager. For en sykepleier i full stilling, kan det innebære sju-åtte ekstra arbeidsdager i året. Det kommer i tillegg til belastningen med å jobbe turnus og tredjehver helg.

- Vi sykepleiere har også familie og venner som vi ønsker å være sammen med. Vi trenger hver fridag vi har for å mobilisere krefter for å gå på jobb igjen, sier Løvseth.

Bekymringsmelding

De tillitsvalgte i Norsk Sykepleierforbund ved St. Olav har nå sendt en bekymringsmelding til sykehusledelsen vedrørende sykepleietjenesten. Her skriver de at de er bekymret for effektiviseringstretthet og dalende motivasjon hos de ansatte fordi det har vært en kontinuerlig effektivisering de siste årene. I brevet trekker de også frem forslaget om å redusere overlappingstiden mellom vaktene.

- Vi er bekymret for kvaliteten på kommunikasjonen i vaktskiftene og dermed for pasientsikkerheten dersom denne skal komprimeres, skriver de tillitsvalgte. I tillegg påpeker de at arbeidsgiver med dette går bort fra prinsippet om en normalarbeidsuke på fem dager, og at fridager som skal være kompenserende hvile for turnusarbeid, blir fjernet.

- Norsk Sykepleierforbund er svært bekymret for kvaliteten, kontinuiteten og pasientsikkerheten, skriver de i brevet hvor de ber om en redegjørelse fra direktøren.

- Tøff arbeidsplass

Sykehusdirektør Nils Kvernmo sier spørsmålene rundt redusert overlappingstid kommer frem i forbindelse med et forbedringsprogram ved sykehuset.

foto
Tøff arbeidsplass: - Det er ingen tvil om at sykehuset er en tøff arbeidsplass, og at det er større arbeidspress nå enn for en del år tilbake, sier administrerende direktør ved St. Olavs Hospital, Nils Kvernmo.

- Vi er blitt bedt om å se på ressursutnyttelse i sykepleiertjenesten, og overlappingstiden er en del av dette. Dette er en del av et kontinuerlig arbeid med å se om man utnytter ressursene optimalt. I rapporten fra Riksrevisjonen konkluderer man med at ressursbruk per pasient varierer veldig ved norske sykehus, og dette er et forsøk på å gjøre noe med det, sier Kvernmo.

Redusert overlappingstid er allerede innført ved noen avdelinger, og nå vurderer sykehuset å gjøre dette til et premiss for hele sykehuset. En konklusjon er ventet i løpet av året. Kvernmo sier det har vært en drøfting med Norsk Sykepleierforbund og at han har snakket med hovedtillitsvalgte.

- De er bekymret, og jeg inviterer til et møte for å diskutere dette nærmere. Vi er interessert i dialog med arbeidstakerorganisasjonene, sier Kvernmo.

- For sykepleiere i fullstilling fører den nye arbeidstiden til at de må jobbe opp mot åtte dager mer i året, hevder de. De mener selv at de allerede jobber hardt og trenger tid for å hente seg inn. Kommentar?

- Jeg er enig i at arbeidstakerne jobber hardt. Det er ingen tvil om at sykehuset er en tøff arbeidsplass, og at det er større arbeidspress nå enn for en del år tilbake. Men dette er ikke et prosjekt for å redusere antall personer på jobb, men et prosjekt som tar sikte på å sjekke at man bruker mest mulig av arbeidet direkte på pasienter. Vårt mål er å forbedre kvaliteten og pasientsikkerheten, sier Kvernmo.