Han er leder i interessegruppen for de støyutsatte i Ørland, kalt «Støygruppa». Norset sier de opplever å ikke kommer i videre dialogen med Forsvarsbygg.

- Vi ønsker å få etablert en felles plattform for landbruket. 34 gårdsbruk har fått tilbud om innløsning. Vi har imidlertid ikke hatt møte med Forsvarsbygg siden januar i fjor. Våre advokater får ikke svar på sine henvendelser. Vi trenger forutsigbarhet, understreker Norset overfor Adresseavisen.

NRK Brennpunkt viser i kveld dokumentaren «Støy på landet», om hvordan lokalsamfunnet i Ørland kommune påvirkes av utbyggingen av kampflybasen. Forsvarsbygg har delt støybelastningen inn i soner. De som bor i rød sone, får tilbud om innløsning av boliger, i gul sone får man tilbud om støyisolering.

Har innløst 39 boliger

Direktør i Forsvarsbygg Kampflybase, Olaf Dobloug, opplyser til Adresseavisen at så langt er 39 av 175 boliger innløst. Alle ligger innenfor rød sone og skal etter planen rives.

De nye F-35 kampflyene støyer ti desibel mer enn dagens F-16. Det innebærer at F-35 bråker dobbelt så mye. De første flyene ankommer Ørland hovedflystasjon høsten 2017.

Ørland har godt og vel 5000 innbyggere. Ifølge Brennpunkt sliter mange av dem som må flytte med å finne gode alternative boliger i nærmiljøet. Boligprisene har gått kraftig opp de siste årene.

- Vi har kommet langt med innløsning av boliger, og fortsetter med de boligene som har de høyeste fremtidige støynivåene, også med bolighus på gårdsbruk. Vi har stor forståelse av at dette er vanskelig, det dreier seg om folk sine hjem, og det forstår vi er krevende, sier Dobloug til Adresseavisen.

Snakker med hver enkelt

- Vi snakker gjerne om felles problemstillinger med flere, og vi må snakke med hver enkelt eier og dens advokat der vi skal komme frem til en avtale, slik vi har gjort med alle hittil, legger han til.

Landbruket kan ifølge Dobloug i hovedsak drives som før, og reguleringsplanvedtaket sier at det er bolighuset som tilbys innløsning. Forsvarsbygg følger opp vedtatt reguleringsplan, og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har lagt til grunn at rød støysone i utgangspunktet ikke er egnet for boliger og annen støyfølsom bebyggelse.

- Når det gjelder kulturvern og bevaring er dette noe som Forsvarsbygg er i dialog med kommunen og vernemyndighetene om, fremholder Dobloug.

Brennpunkt-dokumentaren viser at 15 av 33 spurte huseiere svarer at de er misfornøyd med erstatningssummen. Prosessen frem mot innløsning og forhandlingene med Forsvarsbygg trekkes frem som tyngst, 26 svarte at de ikke er fornøyd med prosessen.

Kjøper til markedspris

Før helgen ble det kjent at Forsvarsbygg er blitt enig med Ørland kommune om å innløse Haarberg skole for 100 millioner kroner. I Brennpunkt-programmet trekkes Marihøna barnehage frem. Ifølge Forsvarsbygg vil den fortsatt være i gul sone, og har i henhold til reguleringsplanen ikke krav på innløsning. Likevel har Forsvarsbygg tilbudt å kjøpe barnehagen for markedspris. Det forutsetter at kommunen bidrar til å finne gode løsninger, og det gjenstår å se om de felles forhandlingene med barnehageeier fører frem.

Han Kristian Norset fra «Støygruppa» er uenig med Forsvarsbygg som vil rive bolighusene på de 34 gårdsbrukene. – Flere av gårdsbrukene har stått der i flere hundre år. Et kampfly har en levetid på 30–40 år. Det vil derfor være meningsløst å rive boligene. Forsvarsbygg vil gjøre dem ubeboelige om de ikke rives, sier Norset, som også mener det bør være uaktuelt å rive så mange som 175 boliger.

Han tar sterkt avstand fra å gjøre deler av Ørland om til en spøkelsesbygd.–Jeg var selv en av dem som ivret for å få kampflybasen hit, og for Ørland er det kjempepositivt. Men store områder med kulturlandskap står i fare for å bli helt ødelagt. Vi ønsker å komme i dialog med Forsvarsbygg om gode løsninger.

Norset legger til at så mange som 800–1000 boliger må støyisoleres. Det kan være med på å hindre at enda flere må flytte. Han sier Forsvarsbygg må få bestemme hva som skal skje innenfor gjerdet på hovedflyplassen. Men utenfor gjerdet mener han Ørland kommune selv må få bestemme. Han tenker bl.a. på riving av hus.

Kjenner seg ikke igjen

- Brennpunkt-programmet setter søkelyset på berørte og hvordan prosess og pris oppleves blant dem som Forsvarsbygg har kjøpt bolig av. Forsvarsbygg kjenner seg ikke igjen i enkelte påstander i programmet.–Vi ser at enkelte ønsker raskere avklaringer enn hva som er mulig å få til, og vi har forståelse for at det kan være krevende å leve i flere år med usikkerhet, sier Dobloug.

Han fremholder at i hovedsak kan landbruket driftes som før, også med nye kampfly. Med dagens teknologi er det mulig å drive med husdyr (storfe) selv om bonden ikke bor på gården, så lenge velferden for dyra er ivaretatt. Storfehold med bolig annet sted enn dyra praktiseres i landbruket i dag. Denne oppfatningen støttes ifølge Forsvarsbygg av Mattilsynet.

foto
Forhandler: Vi har kommet langt med innløsning av boliger, og fortsetter med de boligene som har de høyeste fremtidige støynivåene, også med bolighus på gårdsbruk, sier Olaf Dobloug, direktør i Kampflybase Forsvarsbygg. Foto: Dan Ågren
foto
Kritisk: Hans Kristian Norset leder «Støygruppa», og er kritisk til Forsvarsbygg som han hevder vil mer eller mindre rasere store deler av landbruket i Ørland kommune. Foto: DAN ÅGREN, adressa