Vil fjerne pappapermen

–Tida er moden for å gi familiene full valgfrihet, sier Høyres Linda C. Hofstad Helleland.

Saken oppdateres.

Høyres kvinneforum vedtok i helga at de ikke vil ha en egen fedrekvote. Ikke en eneste uke av foreldrepermisjonen skal forbeholdes far, mener de. Fedrekvoten var fra starten i 1993 fire uker, og er nå på ti uker. Tar ikke far sin del, mister familien disse ukene. Det vil ikke høyrekvinnene ha noe av. Leder av Høyres kvinneforum, Linda C. Hofstad Helleland, som også er Høyres medlem av familie,- og kulturkomiteen på Stortinget, sier at kvinneforumet nå vil fremme sak om å fjerne fedrekvoten på Høyres landsmøte til våren.

– Vi ønsker å gi familiene full frihet, bare med det lille unntaket at seks uker er forbeholdt mor. Ingen uker skal forbeholdes far, det er familiene selv som må velge hvordan de ønsker å ha det, sier Hofstad Helleland til Adresseavisen.



Alt for radikal familieminister

Hun legger ikke skjul på at SVs barne- og likestillingsminister Audun Lysbakken (SV) har vært med på å provosere fram et slik vedtak. Lysbakken er en dedikert tilhenger av å tredele permisjonen: Én tredel til mor, én tredel til far, mens den siste skal være valgfri. Hans forgjenger, Anniken Huitfeldt var imidlertid mot dette – og også Jens Stoltenberg har sagt tydelig i fra at han ikke ønsker en slik tredeling. Men både i Ap og SV er det sterke krefter som jobber for en tredeling. Hofstad Helleland mener Høyre må være en motvekt til dette.

– Nettopp nå når vi har en så radikal familieminister som vil blande seg inn og styre valgene familiene gjør, blir det viktig at Høyre står fram med et alternativ, sier Linda Hofstad Helleland.



– Manglende tillit til menn

Hun mener det er manglende tillit til menn som gjør at man har en egen fedrekvote i dag.

– Fedrekvoten ble innført i 1993. Ville ikke Norge sett annerledes ut uten den?

– Fedrekvoten har nok hatt noe for seg. Men det er mistillit til fedre å tro at de ikke vil ta ut permisjon fordi de ikke gjøre det. Det har skjedd en store holdningsendringer siden fedrekvoten ble innført. Min generasjons menn tar det som en selvfølge at de skal ta deler av permisjonen. Det er et genuint ønske hos de aller fleste.

– Men selv om det er vanlig i ditt miljø, tror du ikke at det er andre miljø hvor far gladelig overlater sine uker til mor?

– Jeg tror vi har hatt en grunnleggende holdningsendring til dette i Norge. Men vi må selvsagt ha respekt for at det ikke passer for alle å ta ut permisjon. Det må familiene selv velge, ikke regjeringen. Vi er verdens mest likestilte land og bør tåle å la familiene bestemme slike ting selv.



Frykter at de tar fra mor

Høyres kommunalråd i Trondheim, Merethe Ranum, er enig med Hofstad Helleland.

– Forskning viser jo at fedre som tar ut permisjon har mer samvær med barna også når de blir eldre, sier Ranum.

– Blir dere ikke da redd for å ta far vekk fra flere barn?

– Nei, å tro noe slikt vil være å sette et B-stempel på far som han ikke fortjener, sier Hofstad Helleland, men Ranum understreker viktigheten av å gi menn selvstendig opptjeningsrett til permisjon.

Høyres familiepolitiker frykter at regjeringen kan komme til å ta fra det som er regnet som «mors andel» av permisjonstida, for å få en større fedrekvote enn dagens ti uker. Med Sigbjørn Johnsens varsling om innstramminger tror hun ikke at det er aktuelt at totalpermisjonen blir ytterligere utvidet – og at regjeringen derfor vil styre en større andel av dagens permisjon inn mot far.

– Vi frykter for hva som kommer, mye kan skje på disse vel tre årene vi har igjen av denne stortingsperioden. For oss er det viktig å få reist dette spørsmålet. Jeg tror ikke voksne folk ønsker å bli styrt av politikere, framholder stortingsrepresentanten fra Sør-Trøndelag.

 
På forsiden nå