- Kan føre til skilsmisser

Arild Stokkan Grande (Ap) frykter at Høyre-kvinnenes forslag om å fjerne fedrekvoten kan føre til skilsmisser.

Saken oppdateres.

Linda C. Hofstad Hellelands utspill i Adresseavisen i går har skapt et voldsomt engasjement, både blant politikere og vanlige folk. Hofstad og Høyres kvinneforum går inn for full valgfrihet i foreldrepermisjonen. Det vil si at de går inn for å fjerne hele fedrekvoten, som i dag er på ti uker. I 1993 ble en egen fedrekvote på fire uker innført i Norge, som det første land i verden.

I Ap er reaksjonen sterk. Stortingsrepresentant fra Nord-Trøndelag, og medlem av familiekomiteen, Arild Stokkan Grande, sier han frykter et slikt forslag vil øke konfliktnivået i familien.

Trenger balanse

- Noe som dessverre kan føre til flere skilsmisser. Vi ser i dag at nesten ingen fedre tar ut mer enn det som er deres andel. Med Høyres forslag vil de fedrene som gir blanke i ungene sine slippe billig unna. Mens de som ønsker å slippe mer til, står i fare for å bli stengt ute. Derfor bør menn beholde en egen kvote, sier Stokkan Grande og understreker at dette også er et økonomisk spørsmål. Så lenge fedrene ikke har en selvstendig opptjeningsrett, kan det bli for dyrt å la far ta permisjon.

- Undersøkelser viser at i hjem hvor det er en god balanse mellom partene når det gjelder omsorg, husvask og slike ting, er sannsynligheten større for at forholdet varer. Høyres forslag bringer likestillingen tilbake og færre barn vil få kontakt med fedrene sine.

- Men er det statens ansvar å sørge for å dempe konfliktnivået og forhindre skilsmisser?

- Det er farlig og naivt å tro at man ikke er med på å bestemme hvordan samfunnet skal bli. Før fedrekvoten tok bare tre prosent av mennene ut permisjon. Når staten bruker så mye penger på permisjon, bør man kunne si noe om hvem som skal ha den. Og da er likestillingsperspektivet også viktig.

- Naiv Hofstad Helleland

- Hofstad Helleland mener at det har skjedd en holdningsendring slik at fedre vil ta ut permisjon selv om det blir valgfritt?

- Jeg synes det taler for seg selv at nesten ingen fedre tar ut mer enn sin egen kvote.

Arild Stokkan Grande er blant dem i Ap som mener at far bør få en større andel av permisjonen.

- Det at vi har foreldrepermisjon sikrer nettopp at vi har en bærekraftig velferdsstat som gjør at begge foreldre er ute i jobb.

KrFs Øyvind Håbrekke synes også forslaget er naivt.

- Jeg lurer på hvilken virkelighet Høyre lever i. Det har skjedd mye, men vi har veldig langt igjen. Det er fortsatt slik at mange arbeidsgivere har større forståelse for at mødre tar ut permisjon enn atfedre gjør det. Vi trenger å styrke fedrenes rolle, ikke svekke den. Da er mild tvang er nødvendig, sier Håbrekke.

Han konstaterer at det har skjedd en revolusjon de siste årene.

- Men skal du sikre trygge oppvekstvilkår for barna, er det viktig at far er til stede for ungene. Ikke minst fordi vi har flere samlivsbrudd enn før. Vi må sikre at flest mulig menn får et godt grunnlagfor et godt forhold til ungene sine slik at de ikke kommer på sidelinjen ved et samlivsbrudd.

Sentrale Høyre-menn støtter forslaget om å fjerne pappakvoten, men forslaget skaper intern uenighet i partiet.

Adresseavisen har snakket med både tilhengere og motstandere av det kontroversielle forslaget, og det er ingen tvil om at saken ligger an til å bli en av de store debattene på årets landsmøte.

- Slutt med detaljstyringen

Stortingsrepresentant Torbjørn Røe Isaksen synes Høyre-kvinnene har kommet med et godt forslag.

- Det er uenighet internt i Høyre om dette, men dette er noe vi absolutt må diskutere. Etter mitt syn må hver enkelt familie selv bestemme hvordan de vil fordele permisjonen, og jeg frykter ikke at en fjerning av øremerkingen vil føre til at norske menn er mindre sammen med barna sine.

Høyre-veteran Michael Tetzschner (bildet) gir Høyre-kvinnene uforbeholden støtte:

-Det er opp til familiene å vurdere hva som er hensiktsmessig for dem selv, og det er på tide at politikerne slutter å detaljstyre folks hverdag.

Frykter forslagetNestleder Jan Tore Sanner mener konklusjonen er feil.- Det er bra at Linda reiser debatten om hvordan vi kan sikre familiene økt valgfrihet, men dette blir feil. Fedrekvoten har bidratt til å gi familiene større muligheter og økt valgfrihet. Denne type virkemidler er fortsatt nødvendig og skiller seg fra sosialistenes forslag om å regulere hele permisjonstiden, mener Sanner. Høyre-topp i Trondheim, Yngve Brox, deler Sanners syn.-Det er en stor debatt internt i Høyre om dette, og jeg er blant de som mener det vil være å gå for langt å fjerne pappakvoten. Den har vist seg å gi gode resultater, og jeg frykter at dersom den blir fjernet, vil færre velge å bli hjemme. I mange familier tjener mannen bedre enn kvinnen, da kan resultatet fort bli at far velger å jobbe i stedet, sier Brox.Partileder Erna Solberg (bildet) sier hun ønsker debatten velkommen, men at hun ikke ønsker å styre den ved å flagge eget syn.-Pappakvoten har ført til store, gode og raske endringer, men spørsmålet er om vi har kommet langt nok. Er holdningen på arbeidsplassene slik at menn kan velge å være hjemme med barna uten å frykte at de blir sett på som lite karriereorienterte, spør Høyres partileder, som tror dette vil bli en viktig og god debatt på vårens landsmøte.

 
På forsiden nå