Biskop tilsto sexovergrep mot altergutt

Konfrontert med historien til offeret, tilsto biskop Georg Müller seksuelt misbruk av en mindreårig altergutt. Det var den egentlige årsaken til den hastige avgangen i fjor sommer.

Saken oppdateres.

LES OGSÅ: - Det er utenkelig å behandle en slik type sak internt

Biskop Georg Müller sjokkerte menigheten under den katolske høgmessen i Trondheim søndag 7. juni i fjor, da han varslet at han var fristilt fra sitt embete. Nyheten kom som lyn fra klar himmel på det katolske miljøet i Trondheim. Den offisielle forklaringen var samarbeidsproblemer i menigheten. Etter gjentatte henvendelser fra Adresseavisen, kom i går bekreftelsen på hva som egentlig skjedde rundt den dramatiske avgangen. Troskongregasjonen i Vatikanet, under ledelse av kardinal Joseph Levada, besluttet å lette på sløret.

Hemmeligholdt

LES OGSÅ: - Svært, svært tragisk

Bernt Eidsvig, biskop for Trondheim og Oslo, formidlet i går Vatikanets uttalelse i saken.

– Jeg snakker på oppdrag fra kardinal Levada, som er prefekt for Troskongregasjonen: Det fremkom beskyldninger mot biskop Georg Müller, som ble sendt til Den hellige stol i februar i fjor. Innholdet i beskyldningen var seksuelt misbruk av en mindreårig. Etter undersøkelse tilsto biskop Müller anklagen, og hans avskjedssøknad ble akseptert. Siden denne tid har biskopen vært i psykologisk behandling, eller terapi, og vært underlagt åndelig veiledning. Saken har ikke vært offentliggjort fordi offeret i saken ikke har ønsket det. Vedkommende er nå godt over myndighetsalder. Kirken har forsikret seg om at forholdene er foreldet etter norsk lov, sier Bernt Eidsvig.

Varslet etter mange år

Overgrepene skjedde mens Müller var prest i Trondheim. Etter å ha båret på hemmeligheten i rundt 20 år, fortalte offeret som nå er i 30-årene, om det seksuelle misbruket til en katolsk prest. Da gikk alarmen. En prest i Oslo katolske bispedømme ble av erkebiskopen i Stockholm satt til å etterforske saken. Han lyttet den til fornærmedes forklaring og fant den troverdig. Vatikanets ambassadør i Norden, erkebiskop Emil Paul Tscherrig, sendte saken til Vatikanet, der den ble behandlet av tre dommere i et tribunal. Avgjørelsen var at Müller måtte fratre.

Kalt inn på teppet

Da Müller ble kalt inn på teppet til erkebiskopen, la han kortene på bordet.

– Han tilsto med en gang han ble konfrontert med dette. Erkebiskopen presset ham veldig på spørsmålet om han hadde begått overgrep mot andre personer. Müller hevdet at det ikke var tilfelle. Det er heller ingen som, så vidt meg bekjent, har henvendt seg til politiet eller andre instanser. Müller søkte muntlig avskjed der og da, og har vel bekreftet det siden, sier Eidsvig på telefon fra Østerrike.

– Føler du deg trygg på at Müller har snakket sant, så ikke flere har misbrukshistorier?

– Jeg kan ikke være 100 prosent sikker på det.

Ikke politianmeldt

– Hvorfor har ikke saken blitt anmeldt til politiet?

– Det er ikke vårt ansvar i første omgang å melde til politiet når det er snakk om en myndig person. Kirken spør alltid sine jurister. I dette tilfellet var saken strafferettslig foreldet. I kirkeretten er det ingen foreldelsesfrist for biskoper, påpeker han.

– Gjorde kirken noe aktivt for å finne ut om det var flere ofre?

– Det var ikke mye annet vi kunne gjøre. Hvis offeret i denne saken hadde ønsket det, så hadde vi gjort det. Men jeg er ganske sikker på at de anklagene ville kommet av seg selv. Det er vanskelig å gjøre noe før anklager blir meldt.

– Ved at saken ikke ble varslet til politiet, har dere ikke forhindret at eventuelle andre overgrep kunne avdekkes?

– Det blir ren gjetning. På dette tidspunkt var det ingen fare for gjentagelse, vil jeg gå ut ifra.

Fikk intern erstatning

Den katolske kirke betalte overgrepsofferet en årslønn i oppreisning. Etter det Adresseavisen erfarer skal det dreie seg om 400.000 – 500.000 kroner

Eidsvig ønsker ikke å kommentere denne saken, men Adresseavisen kjenner til at den overgrepsutsatte ble spurt av kirken hva han ønsket seg i erstatning. Han svarte at han ønsket en årslønn - og fikk det.

– Jeg vil helst ikke si noe om dette, sier biskop Bernt Eidsvig.

Ifølge biskopen har han ikke vært involvert i behandlingen av saken i forhold til Georg Müller, men det var han som håndterte erstatningssaken i etterkant. Han avkrefter ikke at det ble betalt en erstatning til offeret i ettertid, men vil kun uttale seg på generelt grunnlag.

– Det er vanlig å yte en erstatning, sier Eidsvig.

Fratatt alle posisjoner

– Hva gjør denne saken med tilliten til den katolske kirke?

– Ikke noe godt. Rent bortsett fra at kirken handlet raskt, og har gjort sitt beste for offeret. Müller er blitt utelukket fra posisjoner kirken kan gi ham. Han vil aldri få noen posisjon i kirken mer. Å gjenopprette det offeret har mistet, er umulig. Det er det forferdeligste ved overgrepssakene.

– Hva kan gjøres for å gjenskape tilliten til kirken?

– Jeg tror nok man har handlet så godt man har kunnet for å forhindre ny skade, gjenopprette tidligere skader og gjenopprette det offeret har mistet – i den grad det er mulig.

Eidsvig sier han er glad for at kirken har behandlet saken raskt.

– Jeg er glad for at de også gjorde det på offerets premisser. Dette er en trist sak, men jeg ber for de involverte om at kirken lutres gjennom dette.

– Müller er fratatt sin myndighet og vil aldri få et kirkelig oppdrag igjen. Jeg ber Gud at denne type overgrep aldri skal skje igjen, sier Eidsvig.

Vet ikke hvor Müller er

Adresseavisen har de siste dagene forsøkt å oppspore Georg Müller for å få hans kommentar til overgrepssaken som nå rulles opp.

– Müller har holdt en veldig lav profil i Tyskland, og jeg vet at han har vært en del på reisefot. Jeg kjenner ikke til at han har hatt noen offisiell opptreden som biskop eller kirkelig leder i Tyskland etter at han forlot Trondheim, sier Heinz-Josef Catrein til Adresseavisen.

Han er leder og provinsial av den tyske provinsen til Picpuspatrene, den ordenen som biskop Georg Müller tilhører. Han er også en av flere prester som forlot Trondheim etter mange års konflikter med Müller.

Catrein sier til Adresseavisen at han ikke vet hvor Müller befinner seg.

– Som provinsial av Picpuspatrenes tyske provins er jeg ikke Müllers overordnede. Han er fremdeles biskop, og hører derfor til direkte under bispekongregasjonen i Roma, sier Catrein.

Biskopen holder kanskje fremdeles til i området der han var innlagt, og Adresseavisen har forsøkt å få kontaktinformasjon gjennom det aktuelle bispedømmet. Deres pressekontakt bekrefter at de har biskop Georg Müller i sin databank, men de kunne i går ettermiddag ikke oppgi nærmere kontaktinformasjon.

Utilgjengelig biskop

– At han står i databanken, betyr at han har hatt noe med oss å gjøre, men bare personalansvarlig kan hente ut kontaktinformasjon, sier pressekontakten. I går ettermiddag var personalansvarlig ikke tilgjengelig.

Adresseavisen har også forsøkt å nå biskopen per e-post uten å lykkes. Vi nådde heller ikke gjennom til bispekongregasjonen i Roma i går ettermiddag.

 
 
På forsiden nå