Fryktet at Maria skulle bli kidnappet

Faren til Maria Amelie (25) var en vellykket forretningsmann i Nord-Ossetia. Etter et regimeskifte skal familien ha blitt forfulgt av myndigheter og mafia. Foreldrene har fryktet at datteren skal bli kidnappet, som hevn.

Saken oppdateres.

Dette var årsaken til familien til slutt valgte å flykte til Finland, og deretter Norge, hvor de søkte politisk asyl.Marie Amelie, som om kort tid skal utvises, har til nå ikke villet si mye om sin bakgrunn. Heller ikke om hvorfor hun frykter å bli sendt tilbake til Russland. Adresseavisen har fått tilgang til Oslo tingretts dom fra 2004, som stadfestet asylavslaget. Der beskriver foreldrene hvorfor de flyktet. Særlig har de vært redde for hva som kan skje med datteren om de må returnere. Foreldrene lever fortsatt i skjul, mens datteren nå sitter på Trandum interneringsmottak uten å vite hva som venter henne i Russland.– Forsøkt kidnappetFra slutten av 80-tallet og frem til 1996/97 smilte imidlertid livet til Maria Amelie og familien. De hadde et flott hjem i hovedstaden i Nord-Ossetia. Faren hennes (58) var en vellykket forretningsmann som drev flere fabrikker. Under opptakten til valget og det påfølgende regimeskiftet i republikken i 1998, skal imidlertid alt ha endret seg, ifølge forklaringene til Maria Amelies foreldre i retten.Faren fortalte at han i tillegg til en omfattende næringsvirksomhet også var involvert i politikk, og at han støttet en kandidat med penger i forbindelse med presidentvalget. 58-åringens presidentkandidat tapte og kommunistene tok makten. Etter dette skal hans virksomheter ha blitt konfiskert.I sine forklaringer til utlendingsmyndighetene har 58-åringen fortalt om en rekke andre dramatiske hendelser som skjedde rett før og etter valget. Blant annet skal Maria Amelie ha blitt forsøkt kidnappet i 1997, men uten at dette lykkes. Måneden før skal personer fra en militsgruppe ha brutt seg inn i familiens bolig og ødelagt mye av den. Da faren anmeldte dette, skal han ha blitt møtt med et krav om at flere av aksjene i hans bedrift skulle overføres til republikkorganer, noe han ikke ville. Ca. en måned før presidentvalget i regionen skal både familiens bolig og en av 58-åringens bedrifter ha blitt ransaket av en gruppe fra det russiske innenriksministeriet, ifølge farens forklaringer til UDI, som refereres i dommen.Fryktet blodhevnMaria Amelies far har også hevdet at noen skal ha kastet en granat inn i hagen deres i den turbulente perioden rundt valget. På dette tidspunktet skal foreldrene allerede ha sendt Maria til et familiemedlem som bodde i Moskva, på grunn av familiens vanskelige situasjon. Som her i Norge, skal hun ikke ha hatt lovlig opphold i Russland. Derfor måtte hun holde seg i skjul og kunne ikke være offisiell skoleelev, går det frem av dommen.Etter hvert flyktet foreldrene også til Moskva. Ikke bare fordi 58-åringens virksomheter var blitt konfiskert, men også fordi de kommunistiske myndighetene skal ha henvendt seg til mafiaen for å presse penger av ham, ifølge forklaringen. De forlot Nord-Ossetia fordi de var sikre på at de ellers ville bli drept. I klagen til Utlendingsnemnda (UNE) opplyser familiens advokat at mange tapte penger da bedriftene skal ha blitt konfiskert av myndighetene. Disse personene skal ha blitt svært truende, og familien var overbevist om at de ville bli utsatt for blodhevn. Foreldrene har også i alle år vært redde for at Maria Amelie skulle bli kidnappet, som en form for hevnaksjon, går det frem av dommen.Da familien forklarte seg i Oslo tingrett for ca. sju år siden, var de fortsatt klare på at det var helt umulig å reise tilbake til Russland.– Ikke fareHeller ikke i Moskva følte familien at de kunne bevege seg fritt, og følte seg forfulgt. De flyktet derfor til Finland høsten 2000, hvor de fikk avslag om politisk asyl. Familien flyktet da videre til Norge i starten av 2002.I asylavslaget som Maria Amelies far mottok fra UDI, konkluderte direktoratet med at forholdene han var utsatt for av myndighetsorganer og en militsgruppe, utelukkende var resultat av det forestående valget, og ikke innebar en fare for fremtidig forfølgelse. I likhet med UDI og UNE mente Oslo tingrett at det ikke var sannsynliggjort at familien har vært og fortsatt vil være utsatt for noen forfølgelse fra myndighetenes side om de sendes tilbake til sitt hjemland. Retten la i dommen vekt på at foreldrene har oppgitt uriktige opplysninger om sin identitet ved ankomsten til Norge, og at det er sprik mellom forklaringene de ga til henholdsvis finske og norske myndigheter da de søkte asyl. Retten mente også at Maria Amelies foreldre har gitt noen motstridende opplysninger på enkelte punkter.Dommeren poengterte samtidig at selv om det skulle være farlig for familien å bo i Nord-Ossetia, så finnes det andre steder i Russland hvor familien kan ta opphold. 
På forsiden nå