Studenter sliter med ungdomsskole-matte

Labre mattekunnskaper hos studenter som skal ta matematikk-tunge studier. Klarer du oppgaven?

Matematikk er en utfordring for mange studenter, ifølge testen. 

Saken oppdateres.

Mange studenter scorer under 50 prosent på en matematikk-test med oppgaver fra ungdomsskolen, viser en undersøkelse for 2011 fra Norges matematikkråd.

Rådet gjennomfører annethvert år en forkunnskaptest hos studenter som skal begynne på matematikk-krevende studier. Kommende sivilingeniører, lærere og økonomer er blant dem som har vært med på testen.

TEST DEG SELV MED EN OPPGAVE FRA PRØVEN: (SVARET STÅR NEDERST I ARTIKKELEN)

«På Dahl skole er det 135 jenter og 115 gutter. Hvor mange prosent av elevene er jenter?»

Ingeniørstudentene gjør det best

I gjennomsnitt scorer studentene 48,6 prosent på hele testen, som har oppgaver fra ungdomsskolepensum.

Ingeniørstudentene gjør det aller best, med en gjennomsnittskår på 65 prosent rette svar. Men dette har også gått ned. I 1984 var gjennomsnittskåren 78 prosent, viser undersøkelsen.

Lærerstudentene har i gjennomsnitt 41 prosent rette svar, mens økonomistudentene gjør det desidert dårligst med 31 prosent i gjennomsnitt.

Matematikkrådet mener at noe av tilbakegangen skyldes at prøven gjennomføres uten lommeregner, og at studentene før var mer vant til å bruke papir og blyant.


- Trenger flere lærere

Resultatene fra 2011 viser at mannlige studenter gjør det bedre enn kvinnelige studenter. Dette har også vært tendensen tidligere år. En årsak er at det er flere kvinner på studiene som gjør det dårligst på testen, men den viser seg også innen utdanningene.

Leder i Norsk matematikkråd,  Arvid Siqveland, mener flere og bedre lærere er løsningen på de svake resultatene.

- Vi må få flere gode lærere på lærerutdanningen, folk som kan faget godt i tillegg til pedagogikken. Og vi trenger flere gode mattelærere på barneskolen og ungdomsskolen. Nå blir det gjort noe med læreplanen for lærerutdanningen, og det håper vi kan hjelpe. Men det vil nok ta litt tid, sier Siqveland til adressa.no.


SVAR PÅ OPPGAVEN: 54 prosent av elevene er jenter

(I 2011 svarte 40 prosent av studentene riktig på denne oppgaven.)

På forsiden nå