Havvindmøller kan være farligere enn antatt for fugler

Vindmøller til havs kan vise seg å utgjøre en større fare for sjøfugler enn tidligere antatt. I hvert fall for høytflygende havsuler.

Høyden på havvindmøller må muligens endres for å unngå å skade fugler.   Foto: NTB scanpix

Saken oppdateres.

Britiske forskere har beregnet at 1 500 havsuler kan måtte bøte med livet dersom det ikke gjøres noe med vindmøllene langs kysten, skriver forskning.no. Tallet er 12 ganger høyere enn tidligere beregninger og skyldes at havsulene flyr høyere enn det man hittil har trodd.

Øyemål – riktignok godt trente øyne – er erstattet med GPS og lufttrykksmålere for å finne ut hvor høyt fuglene flyr før de stuper etter fisk.

– Våre beregninger, dersom de stemmer, er høye nok til å skape bekymring for mulige langtidseffekter på størrelsen på populasjonen, sier Ian Cleasby, en av forskerne bak studien.

Verdens største havsulekoloni hekker ved kysten av Skottland, mindre enn 50 kilometer fra en planlagt vindmøllepark.

Vindmøllene skal ha en «bakkeklaring» på minst 22 meter mellom vingene og havoverflaten av hensyn til båttrafikken. Tidligere har man trodd at havsulene også holder seg nedenfor den grensen, men de nye dataene tyder på at fuglene i gjennomsnitt flyr opp til 27 meter før de stuper ned mot overflaten og fisken som svømmer like under.

– Mange havsuler kan komme til å fly i feil høyde på feil sted, sier en annen av forskerne, Ewan Wakefield. Han anbefaler at det må være 30 meters klaring under møllevingene, i stedet for dagens krav på 22 meter.

På forsiden nå