Jensen lover raskere grønt skifte

Oslo (NTB): Regjeringen vil trappe opp det såkalt grønne skiftet, ved omlegginger i skatte- og avgiftssystemet, jernbanesatsing og økte bevilgninger til klimafondet.

Saken oppdateres.

– Det er ingen tvil om at klimaforandringer påvirker oss, sa finansminister Siv Jensen (Frp) da hun holdt finanstalen for Stortinget onsdag formiddag.

Hennes omtale av tiltakene regjeringen foreslår for å møte klimautfordringene var omtrent like vag. Og forslagene fra den grønne skattekommisjonen – som skal se på hvordan den økonomiske politikken kan brukes for å forsterke en vridning til mer klimavennlig forbruk – kommer ikke før i desember.

Jensen framhevet imidlertid «tidenes jernbanesatsing» på samferdselsbudsjettet som et klimatiltak, og lover dessuten «et betydelig kapitalinnskudd i Klimafondet» med ytterligere 5 milliarder kroner til 67,8 milliarder kroner.

– Men klimautfordringen er global og løses best globalt. Og Norge bidrar betydelig til internasjonal klimainnsats, sa Jensen.

Med det sikter hun til fortsatt satsing på vern av regnskog, gir 270 millioner kroner til kjøp av FN-godkjente klimakvoter og at Norge vil jobbe for og forplikte seg på en internasjonal klimaavtale i tråd med togradersmålet. (©NTB)

På forsiden nå