Stortinget ber Anundsen bruke mer på flyktninger

Regjeringens støttespillere mener justisminister Anders Anundsen ikke greier å håndtere den økte flyktningstrømmen på en god nok måte

FÅR MER: Et flertall på Stortinget mener justisminister Anders Anundsen trenger mer penger enn det han selv ber om. - Et kraftig signal, sier KrFs Geir S. Toskedal. 

Saken oppdateres.

Et flertall på Stortinget vil at Regjeringen bruker mer penger på flyktningkrisen nå i høst enn det Regjeringen selv har bedt om.

KrF og Venstre går sammen med den rødgrønne opposisjonen og øker tilleggsbevilgningen Regjeringen trenger for å håndtere flyktningstrømmen til Norge nå i høst.

Regjeringen ba om 227 millioner kroner.

Stortingsflertallet mener dette ikke er nok – og øker bevilgningen med 57 millioner kroner.


Syriakrisen:

- Sender regningen til fattige mennesker

Regjeringen kutter i bevilgningene til langsiktig utviklingshjelp. I tillegg brukes 1,9 milliarder kroner av bistandsbudsjettet til å betale for asylsøkere og flyktninger i Norge.

 

- Ikke fornøyd

Regjeringens to støttespillere, Venstre og KrF, legger ikke skjul på at «overbevilgningen» er et klart politisk signal til regjeringspartiene Høyre og FrP – og justisminister Anders Anundsen (Frp).

- Det har oppstått to særlige flaskehalser som justisministeren ikke har klart å håndtere. Mottaket av enslige mindreårige mellom 15 og 18 år er for dårlig. Og saksbehandlingstiden i UDI har økt voldsomt. Det er en marsjordre til justisministeren. Stortinget har all makt, vi er ikke fornøyd. Vi gir nå et klart signal, sier KrFs innvandringspolitiske talsmann Geir S. Toskedal.

Her kan du lese mer om de to store utfordringene til justisministeren:

- Flyktningbarn må tas bedre imot i Norge

Øremerker til mindreårige

Tilleggsbevilgningen, som nå økes til nærmere 300 millioner kroner, skal brukes på flyktninghåndtering nå før jul. Flere av postene er gjort overførbare til neste år.

I flertallsinnstillingen fra komiteen – som ikke regjeringspartiene Høyre og Frp stiller seg bak – går det frem at stortingsflertallet er særlig bekymret over regjeringens evne til å ta vare på de mange enslige mindreårige asylsøkerne (EMA) mellom 15 og 18.

UDI får derfor økt sitt budsjett med 48 millioner kroner, øremerket EMA mellom 15 og 18 år.

UDI får fem millioner kroner ekstra til å ta unna saksbehandling.

Politiets utlendingsenhet (PU) får tilført 2 millioner kroner ekstra til barnefaglig kompetanse.

To millioner kroner ekstra til rettsvern for flyktninger .

Kommunene må vente

Den rødgrønne opposisjonen ville i utgangspunktet gi justisminister Anders Anundsen 110 millioner kroner mer enn det han har bedt om.

KrF ville imidlertid ikke være med og sikre et flertall for overføringene til vertskommunene med 50 millioner kroner.

- Kommunene rapporterer om akutte utfordringer nå, særlig når det press på kommunehelsetjenesten. Vi skulle gjerne gitt vertskommunene bedre hjelp, sier SVs Karin Andersen.

- Kommunene skal få mer penger. Men dette kan man komme tilbake til når man lager statsbudsjett for neste år, sier KrFs Toskedal.

Flyktning-kostnader

Statsbudsjettet for 2016 er basert på 11.000 asylankomster. Siste prognose fra UDI er «mer enn 30.000». Det vil koste flere milliarder kroner.

Da statsbudsjettet ble lagt frem onsdag, varslet regjeringen at de senere i høst vil komme med en egen sak om behovet for økte bevilgninger.

I tillegg har regjeringen bedt Stortinget om en tilleggsbevilgning på 277 millioner kroner, for å kunne håndtere flere tusen ekstra asylsøkere i år.

Men det er ikke nok. Årsaken er at UDI tror det kan komme inntil 9.000 flere asylsøkere i år enn det regjeringen la til grunn for bare tre uker siden.

På forsiden nå