Kommunene må bosette 60 000 flyktninger på to år

Kommunene må forberede seg på et bosettingssjokk. Slik det ser ut nå, vil 60 000 flyktninger ha behov for bosetting i 2016 og 2017.

Bildet er tatt ved en tidligere anledning på den greske øya Lesvos, hvor mange flyktninger ankommer med båt.   Foto: MARIANN DYBDAHL

Saken oppdateres.

85 prosent av alle syriske flyktninger får opphold i Norge. De er blant dem som gir norske kommuner store utfodringer:

Kommunene er hittil bedt om å bosette 28.000 flyktninger og asylsøkere de to neste årene, mens kommunene har sagt ja til å bosette 11.500 personer. Det er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) som har ansvaret for bosetting. De har forhåndsvarslet landets rådmenn og ordførere om at de "må være forberedt på å bosette langt flere".

Kan bli enda flere

Områdedirektør Helge Eide i Kommunenes Sentralforbund (KS) bekrefter at anslaget, basert på prognosene for asyl- og flyktningankomster i år og neste år.

- Dette er riktig størrelsesorden, men usikkerheten er stor, og man må ta høyde for at det øker enda mer også.

- Det viser hvilke formidable utfordringer som samfunnet står overfor. Og det er samfunnet som sådan, ikke kommunene alene, som må håndtere dette, sier Eide.

LES OGSÅ: NTNU vil hjelpe flyktninger inn i et akademisk miljø (PLUSS)

- Åpen for diskusjon

Ordfører Rita Ottervik i Trondheim kommune sier hun ikke er blitt orientert om at kommunen kan bli nødt til å bosette flere flyktninger enn planlagt.

- Men jeg har ikke mottatt brev på godt over en uke på grunn av datatrøbbel i Trondheim kommune, så jeg må svare med forbehold om at det kan ha kommet noe, sier ordføreren til Adresseavisen torsdag kveld.

Trondheim kommune har besluttet å bosette 1100 flyktninger i løpet av 2015 og 2016. Ottervik forteller at bosettingen går bra så langt.

- Svært mange får bolig i det private markedet. Det er veldig positivt og blir også viktig fremover, sier Ottervik.

Ordføreren er åpen for diskusjon om det skulle komme en tilleggsforespørsel for bosetning av flyktninger i Trondheim.

- Da må vi selvfølgelig diskutere det. Men en forutsetning er at staten bidrar med å dekke kostnadene, sier Ottervik.

LES OGSÅ: Trondheim bosetter flyktninger i rekordfart (PLUSS)

UDI kommer ikke med nye tall

UDI har bekreftet at de har oppjustert prognosen for asylankomster i 2015 til "mer enn 30 000". Samtidig er den sist offentliggjorte prognosen for 2016 på 33.000 asylsøkere.

UDI-direktør Frode Forfang sier det er så stor usikkerhet om asylankomstene i 2016 at de ikke kommer med noen nye prognoser.

Det betyr at de sist offentliggjorte prognosene for i år og neste år er på rundt 63 000 asylsøkere. Myndighetene regner med at 75 prosent får opphold. Det betyr at minst 47.250 asylsøkere vil måtte bosettes. Tidspunktet for bosetting vil avhenge av når asylsøknadene blir behandlet av UDI.

I tillegg har Stortinget vedtatt at Norge skal ta i mot 8000 ekstra syriske kvoteflyktninger innen utgangen av 2017, i tillegg til et mindre antall ordinære kvoteflyktninger. Endelig bor det nær 5200 personer på mottak og som venter på å bli bosatt.

Det innebærer at mer enn 60.000 asylsøkere og flyktninger skal bosettes. Mange av disse er barn. Opp mot 10.000 vil være enslige, mindreårige.

Hovedutfordringen

Helge Eide i KS mener det er to "særdeles viktige utfordringer" som må løses:

Boligsituasjonen og arbeids- og aktivitetstilbudet for asylsøkerne og flyktningene.

- Det blir veldig galt hvis man tror at dette er noe kommunene kan løse. Det gjelder penger, kapasitet og kompetanse. Her må vi alle løfte sammen, sier Eide.

Han mener kostnadene er det enkleste å løse, mens boligutfordringen er mer krevende.

- Vi må finne nye verktøy for å dekke boligbehovet, også sammen med private. Det må lages motivasjonskampanjer, sier han

Men det aller vanskeligste er å finne arbeid og sette alle disse menneskene i aktivitet. Derfor må asylsøkernes kompetanse rakst kartlegges. Her er NAV en sentral aktør.

LES OGSÅ: Foreslår å bruke gamle skoler til flyktningmottak (PLUSS)

Ber næringslivet stille opp

- Vi er også avhengig av at næringslivet tar medansvar for å løse utfordringene. Det finnes ikke enkle svar. Kommunene har en nøkkelrolle, men de kan ikke ta hele ansvaret, sier Helge Eide.

- Hvordan ser du på muligheten for at kommunene frivillig bosetter så mange som 60 000 personer innen utgangen av 2017?

- Det er bolig og arbeid, som er flaskehalsen. Hvis dette ikke er løst, spiller det ingen rolle om det er frivillighet eller tvang. Jeg mener derfor spørsmålet om frivillighet eller tvang er en avsporing som ikke adresserer hovedutfordringen, sier Helge Eide.

På forsiden nå