Skoleeier tilbakefører millioner til Westerdals

Oslo (NTB-Alexander Vestrum): Privatskoleeieren Anthon B Nilsen Skoledrift sletter gjeld og tilbakefører til sammen 105 millioner kroner til Westerdals Oslo ACT. Samtidig avviser eierne at det er utbetalt ulovlig utbytte.

Saken oppdateres.

«Eierne av Anthon B Nilsen er dypt bekymret over den uroen som er skapt rundt selskapet blant studenter og ansatte på Westerdals Oslo ACT. Bakgrunnen er det bildet som er skapt i mediene av at eierne av skolen på uberettiget vis har tatt kapital ut av den sammenslåtte høyskolen Westerdals Oslo ACT. Selskapet har derfor besluttet å rydde enhver tvil av veien om Westerdals finansielle grunnlag og handlingsrom ved å eliminere kapitaleffekten fra sammenslåingen av tre skoler», heter det i en pressemelding mandag morgen.

Rent praktisk innebærer det at Anthon B Nilsen Utdanning AS har besluttet at Anthon B Nilsen Skoledrift AS, selskapet som eier skolene i Anthon B Nilsen, tilbakefører 20 millioner kroner som ble overført fra NITH til Anthon B Nilsen Skoledrift AS ved kjøp av høyskolene NISS og Westerdals – samt at gjelden på 85 millioner kroner som Westerdals Oslo ACT har til eierselskapet, slettes.

«Det er også viktig å presisere at midlene hele tiden har ligget i Anthon B Nilsens skolevirksomhet. Midlene har ikke på noe tidspunkt blitt utbetalt til eierne av Anthon B Nilsen AS, slik det er antydet», skriver skoleselskapet.

Selskapet understreker at det som nå gjøres, ikke innebærer ikke en tilbakebetaling av kapital fra eierne i Anthon B Nilsen AS, verken fra Peder eller Nicolai Løvenskiold eller Holsts allmennyttige legat – «da eierne aldri har tatt ut midler fra denne transaksjonen til seg selv eller til egne formål».

Rektor Bjørn Jarle Hansen ved Westerdals er glad for avgjørelsen. (©NTB)

På forsiden nå