- Ingen leter utenfor mottakene

Barna blir sett på som asylsøkere, ikke barn, mener Redd Barna.

Tett voksenkontakt og god informasjon om den enkeltes situasjon kan motvirke forsvinninger, tror mottaksleder Jorid Dalsegg Bertelsen ved transittmottaket for enslige mindreårige på Torshov i Oslo . 

Saken oppdateres.

Redd Barna mener at varslingsrutinene for rapportering mellom mottakene, Bufetat, UDI og politiet om selve forsvinningen er blitt bedre.

Men så er det stans, ifølge organisasjonen.

- Bekymringen er at ingen bekymrer seg. Om et norsk barn forsvinner er det ingen som sitter stille. Politiet plukker opp om de treffer barn på gaten eller får helt konkrete tips. Men det et er ingen som aktivt leter utenfor mottakene når et asylbarn forsvinner, sier Thale Skybak i Redd Barna.

- Hvorfor er det slik?

- Dessverre er det slik at vi ser på barna først og fremst som asylsøkere, ikke barn. Det er sterkt bekymringsfylt.

LES MER OM DENNE SAKEN: 43 enslige asylbarn forsvunnet fra omsorgssentre og asylmottak i år.

Stor leirskole

Norsk Folkehjelps transittmottak for 200 enslige mindreårige asylsøkende gutter mellom 15 og 18 år i Torshov bydel i Oslo er landets største.

Mottaksleder Jorid Dalsegg Bertelsen føler at hun leder en gedigen leirskole, men er klar på at alvoret er stort.

- Det går for det meste greit og er stort sett hyggelig. 85 prosent av guttene er fra Afghanistan. Vi har strenge rutiner både på kontroll og varsling. Vi teller og kontrollerer hver kveld og gjennom natten, sier Bertelsen.

Mange voksne på jobb og god informasjon fremheves av mottakslederen som sentral forebygging mot forsvinninger og uønsket oppmerksomhet utenifra.

- God informasjon til den enkelte om den enkelte er nøkkelen. Hva som skjer, hva som ikke skjer, hvorfor man må vente og hva alle endringene betyr for den nærmeste fremtiden til barna. Det ser vi hjelper, sier Dalsegg.

Politiet kom ikke

Torshov har hatt to forsvinninger etter oppstart. Om et barn er forsvinner fra sengen sin blir det straks satt i gang interne søk. Senest innen 24 timer blir det rapportert inn til UDI, Barnevernet og Politiet.

Politiet legger opplysninger om den savnede inn i sitt nasjonale register. Mottaket gjør undersøkelser inne i mottaket, men aldri utenfor.

Det er politiets ansvar.

Etter begge forsvinningene på Torshov tok barnevernsvakten telefonisk kontakt tilbake til mottaket. Politiet var ikke på stede, ifølge mottaksledelsen. De har heller ikke tatt kontakt med mottaket i ettertid.

På forsiden nå