Anundsen krever ny trusselvurdering av asylankomster

PST: – Ikke god kontroll PU: – Kan bekrefte mistenkte UDI: – Vi varsler

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) må komme med en ny vurdering av faren for at IS-sympatisører kommer til Norge under dekke av å være asylsøkere. Politiets utlendingsenhet (PU) har rapportert om mistenkte.

Over russergrensen til Storskog sykler det hver dag nye asylsøkere. Ikke alle vil få bli, og strømmen av asylsøkere er i ferd med å endre norsk innvandringsdebatt. Bildet er brukt i en tidligere artikkel.   Foto: JONATHAN NACKSTRAND, Afp

Saken oppdateres.

PST sa i helgen at det ikke var behov for å endre trusselbildet etter angrepene i Paris. Fagssjef Jan Fitje Hoffmann slo også fast at norske myndigheter «ikke har god kontroll» over asylankomstene som kommer inn over norske grenser.

- Det er for tidlig å trekke noen sammenheng mellom mange asylankomster og økt fare for terror, sa Fitje Hoffmann til Adresseavisen lørdag.

LES OGSÅ: Til norge med falske pas og dokumenter

LES OGSÅ: PST: - Kan ikke si vi har god kontroll på asylankomstene

Beordret ny trusselvurdering

Men nå beordrer justisminister Anders Anundsen (Frp) PST til å gjennomføre en ny trusselvurdering.

Det er nettopp faren for at IS-sympatisører kommer til Norge under dekke av å være asylsøkere justisministeren vil ha vurdert på nytt.

- Med den strømmen som er nå, er det vanskelig å gjennomføre de intervjuene og registreringene det er behov for. Derfor har jeg bedt PST om å komme med en egen trusselvurdering knyttet til akkurat den problemstillingen, sa Anundsen mandag morgen.

LES OGSÅ: Seks spørsmål til barneministeren om asylbarna som forsvinner

LES OGSÅ: Den frie verden må stå sammen mot terroren

Åpne grenser

En av terroristene i Frankrike kan ha vært en syrer som ble registrert som flyktning i Hellas og Serbia i oktober. Det er imidlertid ikke brakt på det rene om passet som ble funnet ved ham, er forfalsket, eller om det faktisk tilhørte terroristen.

Mens Frankrike allerede lørdag formiddag stengte sine grenser og innførte unntakstilstand, har Norge valgt å beholde sitt nivå på grensene med såkalt «forsterket ID-kontroll».

Da Adresseavisen intervjuet Fitje Hoffmann lørdag ettermiddag, var han tydelig om situasjonen ved de norske grenseovergangene og de mange tusen asylankomstene.

- Har Norge god nok kontroll på de mange tusen asylankomstene som hver uke passerer grensen til Norge?

- Vi kan ikke si at vi har god kontroll på alle som kommer. Det er ikke vi som kontrollerer. Grensene er åpne og det kommer veldig mange uten ID-papirer, sa Fitje Hoffmann.

Bekrefter etterforskning

Politiets utlendingsenhet (PU) opplyser at flere personer som har kommet over den norskrussiske grensen, er meldt videre til Politiets sikkerhetstjeneste (PST) for etterforskning.

Det dreier seg om personer som politiet har fattet mistanke til - og som de vurderer kan utgjøre en risiko.

– Det er på bakgrunn av funn vi gjør i sakene som vi mener kan ha en potensiell fare for samfunnsmessig risiko, sier politioverbetjent Tor Espen Haga i Politiets utlendingsenhet.

Politiet vil ikke oppgi hvilke eller hvor mange saker de har meldt videre til PST.

LES OGSÅ: Vil pågripe og internere grunnløse asylsøkere

LES OGSÅ: Fosen får tre akuttmottak for asylsøkere innen kort tid

Varsler jevnlig

Også UDI gjør fortløpende sikkerhetsvurderinger av asylsøkere i sitt system. UDI bekreftet overfor Adresseavisen at direktoratet sender over varslinger til PST.

- Hvis UDI oppdager asylsøkere med tilknytning til IS eller andre voldelige grupperinger, blir disse rutinemessig forelagt PST og Justis- og beredskapsdepartementet. UDI har et tett og godt samarbeid med PST om saker som kan angå grunnleggende nasjonale interesser, skriver presserådgiver Martin B. Andersson i UDI i en e-post.

Heller ikke UDI vil oppgi antall saker PST blir varslet om.

Siler i kvoteflyktninger

I tillegg til godt og vel 60 000 asylankomster som er ventet til Norge i år og neste år, skal Norge også hente 8000 kvoteflyktninger fra FN-systemet de neste årene. Norge er i full gang med å velge ut og hente de første puljene.

I motsetning til de over 30 000 asylankomstene som kommer direkte til Norge, har Politiets utlendingsenhet og PST tett kontroll av kvoteflyktningene.

PST bekreftet lørdag at de er i Midtøsten som en del av utvelgelsesteamet som siler kvoteflyktninger.

- Der vi har mulighet til å være med, påvirker vi uttak, sa Fitje Hoffmann i PST.

På forsiden nå