Ortopeder ber om lov til å hindre nye brudd

- Vi kan forebygge benbrudd, vi vet hva som skal til, men systemet hindrer oss i det, skriver ortopeder i en kronikk.

Hoftebrudd-pasient: Norske sykehus opererer 9000 hoftebrudd i året. Hvert eneste har en estimert kostand på en halv million kroner et første året. 

Saken oppdateres.

«Kjære statsråd, får vi lov til å forebygge nye brudd?» skriver ortopeder i en kronikk i Dagens Medisin. En av underskriverne er Trude Basso som er lege ved Ortopedisk avdeling, St. Olavs Hospital og førsteamanuensis ved Institutt for nevromedisin, NTNU. Hun slår fast at en systemfeil hindrer nye benbrudd hos folk som allerede har opplevd et brudd.

- Forebygging gir ikke inntekter

- Systemet gjør at spesialisthelsetjenesten, som kan forebygge nye benbrudd, tjener penger på å behandle brudd, ikke forebygge. Brudd som forebygges, gir ingen inntekt for sykehuset, sier Trude Basso.

- Pasienten selv og primærhelsetjenesten derimot vil tjene på at vi forebygger nye brudd.

Sammen med ortopeder fra Oslo universitetssykehus, Haukeland og Molde sykehus, skriver Trude Basso i Dagens Medisin at de med enkle midler kan gjøre ett av Norges største og mest kostbare folkehelseproblemer mye mindre.

Halvparten av kvinnene får brudd

Halvparten av alle kvinner og nesten én av fire menn på over 50 år vil få minst ett brudd. Og de som har hatt ett brudd, har langt større risiko for enda ett brudd, slår ortopedene fast i kronikken sin. De opererer 9000 hoftebrudd i året. Hvert eneste har en estimert kostnad på en halv million kroner et første året.

- På sykehusene kan vi forebygge nye brudd, men da må vi sette det i system. Nå har vi mest penger å tjene på å behandle brudd, sier Trude Basso. Hun har deltatt i et forskningsprosjekt der de utreder bruddpasienter for osteoporose (benskjørhet) når de likevel er på sykehuset med bruddskaden. Trude Basso forteller at alle bruddpasienter over 50 år får tilbud om utredning for osteoporose. 90 prosent sier ja. Fra 9. april har de utredet tusen pasienter.

Medisiner kan hjelpe

- Når vi oppdager osteoporose får pasienten medisiner som hindrer nedbryting av ben. Og denne medisinen er heller ikke særlig kostbar, sier Basso. Hun slår fast at mange pasienter ikke får denne medisinen som kunne hindre nye brudd, fordi sykdommen ikke blir oppdaget.

- Det krever at man gjør noe, og det kan best gjøres på sykehus der pasienten er. Og pasienter som nettopp har opplevd et brudd, er motiverte, slår Trude Basso fast. Sammen med de andre ortopedene ønsker hun at slike utredninger av bruddpasienter blir rutine på norske sykehus. De anbefaler at helseminister Bent Høie øremerker midler og stiller krav til helseforetakene om å opprette utredningsenheter for å forebygge nye brudd. De mener det haster. Det første store etterkrigskullet ble 70 år i år. Om ti år begynner de å brekke hoftene for fullt, ifølge ortopedene.

Trude Basso, lege ved Ortopedisk avdeling, St. Olavs Hospital og førsteamanuensis ved Institutt for nevromedisin, NTNU 

Trude Basso, lege ved Ortopedisk avdeling, St. Olavs Hospital og førsteamanuensis ved Institutt for nevromedisin, NTNU 

På forsiden nå