Tromsdals anke i meddommer-saken forkastet

Bedrageridømte Christer Tromsdal får ikke behandlet ankesaken sin i Høyesterett.

Christer Tromsdal, her fotografert da han vitnet i en sak i 2007, fikk avslått høyesterettsanken.   Foto: Morten F. Holm / NTB scanpix

Saken oppdateres.

Oslo: Christer Tromsdal krevde at avhør av to personer i den såkalte meddommersaken skulle tas ut av etterforskningsdokumentene.

Tromsdal har vært under etterforskning for å ha bestilt et angrep på en meddommer i en straffesak. Den tidligere finansmannen har krevd at avhør av to privatetterforskere engasjert av hans forsvarere i straffesaken skulle tas ut.

Tromsdal viste til straffeprosessloven, som legger ned forbud mot å motta forklaring fra advokater og andre med taushetsplikt, samt fra deres medhjelpere, om opplysninger som er blitt betrodd dem i deres stilling.

Høyesterett sa seg fredag enig med både lagmannsretten og tingretten i at opplysninger som er gitt til en medhjelper bare kan unntas hvis de var ment å bringes videre til advokaten. Betroelser som den siktede har gitt til en medhjelper under forutsetning om at de ikke måtte bringes videre, kan dermed brukes som bevis i saken.

Nylig ble det kjent at Tromsdal har fått utsatt soningen av en straff på fire og et halvt års fengsel for grove bedragerier fordi han er for syk til å sone.

Finansmannen er siktet for å motarbeide rettsvesenet etter at et ektepar ble utsatt for et angrep i boligen sin i 2012. Politiet mener Tromsdal bestilte angrepet, men at det egentlig var rettet mot en meddommer i en straffesak mot ham.

På forsiden nå