Tvangsreturer koster over en halv milliard

Tvangsretur av asylsøkere koster politiet i gjennomsnitt 80 000 kroner per retur.

En par på Refstad asylmottak i Oslo fortviler over at en patrulje fra Politiets utlendingsenhet har kommet for å ta henne med til flyplassen. Hver dag blir et stort antall asylsøkere som har fått avslag på asylsøknaden av ulike grunner, forsøkt fraktet ut av landet.  

Saken oppdateres.

Justisdepartementet har, i et svar til Stortinget, opplyst at 80 prosent av budsjettet til Politiets Utledningsenhet (PU) brukes på retur av asylsøkere og bort- og utviste utlendinger. Det inkluderer etatens faste utgifter.

«Et grovt anslag tilsier at POD, politidistriktene og PST samlet vil benytte 585-685 mill. kroner på returarbeid i 2015», skriver de.

Det gir en samlet kostnad per retur på mellom 75 000 og 85 000 kroner, basert på at politiet tvangsreturnerer 7800 personer i år.

LES MER: Retursystemet i ferd med å bryte sammen

Uten kapasitet til nye asylsøkere

Andre myndigheter enn politiet har også utgifter knyttet til returarbeidet. Utlendingsdirektoratet forvalter ordningen med frivillig retur. Måltallet for frivillig retur i 2015 var på 2300 personer. Justisdepartementet anslår en gjennomsnittlig kostnad på 40 000 kroner per frivillige retur.

Selv om regjeringen, i tillegget til statsbudsjettet om flyktningkrisen, varslet økte utgifter på 9,5 milliarder kroner, vil ikke det være nok til å håndtere titusener av nye asylsøkere.

LES KOMMENTAREN: Et år i svart og hvitt (PLUSS)

Mye å gjøre for UDI

UDI-direktør Frode Forfang minner om at de starter det nye året med opp mot 25 000 ubehandlede saker.

- I realiteten er det i vår kapasitet ikke en gang tatt høyde for at det kommer en eneste asylsøker i år.

- Hva mener du?

- Det er et veldig stort misforhold mellom den kapasiteten vi har, det antallet asylsøkere som allerede ligger i restansebunken og det som man må anta må komme av nye asylsøkere i år.

- Vi har nok å gjøre selv om det ikke skulle komme en eneste asylsøker i 2016, sier Forfang.

Les også kommentaren: Vi må snakke om Hege

Fakta: Så mange skal tvangsreturneres

Politiets tvangsreturer deles inn i tre grupper:

Asylsøkere med avslag er personer med avslag på sin søknad om beskyttelse i Norge.

Bort- og utviste er utlendinger, som av ulike grunner har blitt bort- eller utvist, fra Norge.

Kategorien Dublin er personer som, med bakgrunn i Dublin-samarbeidet, skal uttransporteres til annet europeisk land hvor de tidligere har søkt asyl, passert grensen ulovlig eller fått utstedt visum til.

I 2015 har politiet et mål om å tvangsreturnere 2 200 personer med endelig avslag på asylsøknaden i Norge, 4 000 bort- og utviste og 1 600 personer som skal være dublinreturer.

I tillegg skal UDI sørge for 2300 frivillige returer.

UDI-direktør Frode Forfang 
        
            (Foto: Håvard Bjelland)

UDI-direktør Frode Forfang  Foto: Håvard Bjelland

På forsiden nå