Sterk kritikk mot Ungarn

Ungarn beskyldes for å behandle returnerte asylsøkere som kriminelle.

Tungt skyts: Ungarsk opprørspoliti tar hånd om en syrisk flyktningfamilie i den ungarske byen Roszke, nær dem serbiske grensen, i september. 

Saken oppdateres.

- Migranter og asylsøkere er ikke kriminelle og skal ikke behandles som kriminelle, sa Europarådets menneskerettighetskommissær, Nils Muiznieks, nylig.

Han besøkte Ungarn i slutten av november for å se på forholdene til asylsøkerne.

LES OGSÅ: Norge vil utvise tusenvis av flyktninger til EU-land

Returneres og interneres

I rapporten fra besøket uttrykte han bekymring for at stadig flere returnerte asylsøkere ble holdt i forvaring.

Muiznieks advarte også mot faren for at dublinreturnerte står i fare for å bli videresendt til Serbia, hvor de ikke er sikret beskyttelse i henhold til internasjonale konvensjoner. Mens FNs høykommissær for flyktninger ikke anerkjenner Serbia som sikkert tredjeland, har Ungarn gjort dette fra i høst.

Menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch (HRW) besøkte i oktober en rekke interneringsleire i Ungarn.

I sin rapport peker HRW på at sårbare grupper, som barnefamilier, enslige mindreårige, personer med handikap og gravide bør løslates fra de lukkede interneringsleirene så raskt som mulig.

En rekke av asylsøkerne HRW intervjuet fortalte at de var returnert til Ungarn fra land i Dublin-samarbeidet.

LES MER: Retursystemet i ferd med å bryte sammen

LES MER: Returer koster mer enn en halv milliard kroner

Ber om returstopp

HRW konkluderte med at andre stater burde slutte å returnere asylsøkere til Ungarn i påvente av lovreformer og at landets myndigheter stopper internering av asylsøkere og sikrer de en meningsfull adgang til å søke asyl.

HRW peker også problemet med Serbia. Ungarn avviser nemlig å realitetsbehandle asylsøknader fra personer som har kommet via et sikkert tredjeland. Det vil i mange tilfeller også gjelde de som er returnert til Ungarn i henhold til Dublin-avtalen.

Lignende kritikk er også reist i ulike landrapporter om Ungarn, blant annet i en rapport ført i pennen av Den ungarske Helsingforskomité og som ble publisert i november.

Ungarns regjering avviser all kritikk. Ungarns utenriksminister, Péter Szijjártó, har gått hardt ut mot Europas immigrasjonspolitikk. I en nyhetsmelding på Utenriksdepartementets nettsted heter det at EUs politikk ligner «et rituelt selvmord», siden den er skadelig og er en fare for kontinentets fremtid.»

LES MER: Helbom for frivillig retur

På forsiden nå