Flere partier er åpne overfor UDI-direktørens asylforslag

KrF er villig til å diskutere om dagens asylinstitutt skal avskaffes.

Direktør i UDI Frode Forfang vil kutte asylinstiuttet. Nå vil politikerne diskutere forslagene fra den erfare byråkraten. 

Saken oppdateres.

Etter at den rutinerte UDI-direktøren Frode Forfang tirsdag skrev blogg og kronikk om å gravlegge dagens asylinstitutt, åpner flere av partiene på Stortinget for å diskutere svært radikale endringer i dagens asylinstitutt.

– Med asylavtalen vi inngikk før jul ligger det i kortene at vi uansett skal diskutere internasjonale avtaler og konvensjoner. I KrF er vi med på dette. Også hvorvidt asylinstituttet bør avskaffes, sier KrFs innvandringspolitiske talsmann, Geir Toskedal.

LES MER: Retursystemet i ferd med å bryte sammen

LES MER: Returer koster mer enn en halv milliard kroner

Støtter «revolusjon»

UDI-direktør Frode Forfang tar til orde for at hele asylinstituttet bør avvikles og erstattes av forhåndsuttak og en omfattende kvoteordning. Dette forutsetter at Europas ledere må åpne for å fordele hundretusenvis av flyktninger i året, noe UDI-direktøren tror er mulig.

– Det er et spennende utspill. Det er verdt å lytte til en mann som bør kjenne situasjonen veldig godt, kanskje best av alle, sier Toskedal.

Han sier KrF gjerne diskuterer en avvikling av dagens asylsystem.

– Så lenge vi får noe bedre i andre enden og at vi opererer i tråd med menneskerettighetene og de beste tradisjoner, er det greit.

LES MER: Helbom for frivillig retur

De store er klare

Frps nestleder Per Sandberg ønsket i går Forfang og de andre politiske partiene velkommen etter. Også Høyre er på dette sporet.

– Det er prisverdig med høytenkning. Men i asylavtalen er vi enige om å ha en større gjennomgang av våre internasjonale avtaler og forpliktelser, sier Høyres Ingjerd Schou.

Hun mener byrdene må fordeles bedre mellom de europeiske landene.

– Dagens situasjon er ikke god. Verken for land eller folk, og aller minst for folk på flukt. Men dette er et langt lerret å bleke og ikke gjort i en håndvending å endre dagens system, sier Schou.

Også Arbeiderpartiet tar imot Forfangs utspill med åpne armer.

– Vi må diskutere hvordan det internasjonale samfunnet kan beskytte flyktningene bedre enn vi gjør i dag. Forfang peker på helt sentrale dilemmaer, uten at det er mulig å konkludere på forslagene hans over bordet, sier Helga Pedersen.

– En diskusjon vi er nødt til å ta. Schengen, Dublin-reglene, asylpolitikken. De europeiske systemene er i ferd med å bryte sammen, påpeker Sps Heidi Greni.

«Hasard»

Regjeringens andre støtteparti, Venstre, har landsstyrevedtak på et felles europeisk mottakssystem.

– Skal man lykkes med Forfangs tankegods betinger det to ting; europeisk enighet og at alle, spesielt Frp, forstår at det ikke blir færre, men flere, flyktninger som kommer, sier partiets André Skjelstad.

SVs Karin Andersen miner om at manglende interesse får å hente ut flyktninger fra FNs kvoteleire er en sentral årsak til den flyktningstrømmen.

– Det gikk heller ikke så greit da EU forsøkte å fordel flyktninger mellom seg. Å skrote asylinstituttet før bedre avtaler, kvoter og lovlige måter å søke beskyttelses på er på plass, er hasardiøst, mener Andersen.

Hun slår likevel fast at det er interessant å diskutere UDI-direktørens utspill.

– Forfang har rett i at systemet har store svakheter og mangler som først og fremst rammer flyktningene, men også gjør det svært uforutsigbart for land som tar mot asylsøkere.

Fakta: Asylinsituttet

Asyl er et ukrenkelig fristed. I Norge gis asyl til personer som defineres som flyktninger ifølge Flyktningkonvensjonen av 1951 og de som står i fare for å bli utsatt for dødsstraff, tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ved tilbakevending.

En asylsøker ankommer et annet land og søker vanligvis om asyl ved ankomst eller kort tid etter ankomst. Retten til å søke asyl er nedfelt i artikkel 14 av Verdenserklæringen om menneskerettighetene, som sier at "Enhver har rett til i andre land å søke og ta imot beskyttelse mot forfølgelse".

Kilde: Flyktninghjelpen

På forsiden nå