Tredobling fra i fjor:

31145 asylsøkere til Norge i 2015

Aldri noen gang har så mange søkt om asyl i Norge som i 2015. 5297 av de som kom er barn.

Mange av asylsøkerne som kom til Norge i 2015 valgte den såkalte arktiske ruten gjennom Russland og inn over Storskog til Norge. Nå er trafikken på det nærmeste stanset. 

Saken oppdateres.

31145 asylsøkere kom til Norge i 2015. Det er nesten 20 000 flere enn i 2014.

- Det er med veldig klar margin rekord. Den forrige rekorden fra noen år tilbake var på omlag 17-18 000, sier UDI-direktør Frode Forfang.

Forfang sier ankomstene har variert sterkt gjennom fjoråret.

- I februar hadde vi bare om lag 500 asylankomster. Men i oktober kom over 8600 asylsøkere. Dette viser et enormt spenn, som også oppsummerer utfordringene vi har hatt gjennom året, sier Forfang.

Over halvparten av alle ankomstene var i oktober og november.

LES MER: Retursystemet i ferd med å bryte sammen

LES MER: Returer koster mer enn en halv milliard kroner

Syria

De fleste som kom til Norge for å søke asyl kom fra Syria. En tredjedel, 10533 personer, var syrere.

Legger man sammen ankomstene fra Syria, Afghanistan, Irak og Eritrea utgjør disse tre av fire asylankomster til Norge.

- Vi har også fått rekordmange enslige mindreårige asylsøkere til Norge i løpet av 2015. Til sammen kom 5297 enslige mindreårige asylsøkere til Norge, sier Forfang.

Venter 60 000 neste år

UDI har store problemer med å gjøre anslag for hvor mange som kan komme til Norge i året som kommer.

Tidligere i høst la etaten beredskapsplaner for at så mange som 100 000 kunne komme.

- Det er et vanskelig tema dette. Vi har operert med ulike senarier i spennet mellom 10 000 til 100 000. Nå jobber vi med et mulig scenario på 60 000 ankomster i 2016.

Til sammenligning kom 11 480 asylsøkere til Norge i 2014. Det er var en nedgang på 503 personer fra 11 983 i 2013.

LES MER: Helbom for frivillig retur

Enorm kø

UDI har ansatt flere hundre nye saksbehandlere for å ta unna den enorme køen av asylsøknader.

- Restansen, de som venter på å få behandlet saken sin, er på 24 000 når vi nå startet opp året. Det sier seg selv at dette er enormt. Uten at det kommer en eneste en ny asylsøker, har vi ikke kapasitet til å behandle søknadene til de som allerede har kommet, sier Forfang.

Forfang har overfor Adresseavisen tidligere erkjent av man sliter med å få asylanter med avslag til å reise ut frivillig.

Rekord: Direktør Frode Forfang i Utlendingsdirektoratet sier at asylreturer blir et av de store temaene i årene fremover. 
        
            (Foto: Håvard Bjelland, Bergens Tidende)

Rekord: Direktør Frode Forfang i Utlendingsdirektoratet sier at asylreturer blir et av de store temaene i årene fremover.  Foto: Håvard Bjelland, Bergens Tidende

På forsiden nå