Ni av ti velger abort når fosteret har Downs

Oslo (NTB): Flere gravide enn før bærer foster med Downs syndrom, men antall levendefødte barn er stabilt.

Saken oppdateres.

Dermed øker antallet aborter når fosteret har Downs syndrom. Ni av ti velger å avbryte svangerskapet, viser beregninger fra Medisinsk fødselsregister.

I 2014 ble det født 74 barn med Downs syndrom i Norge. Antallet har holdt seg stabilt siden 2000.

Samtidig har antall svangerskap som er registrert med Downs syndrom økt. Forklaringen er økt alder hos fødende.

Tall fra fødselsregisteret viser en forekomst av 5,5 tilfeller av Downs syndrom per 10.000 svangerskap hos kvinner i alderen 20-24 år, basert på statistikk fra 1967 til og med 2014. Hos kvinner i aldersgruppen 40 år og eldre var antallet 129 per 10.000 svangerskap, det vil si en mer enn 20 ganger økt sannsynlighet.

Omtrent halvparten av svangerskapene med Downs syndrom forekommer hos kvinner under 35 år, først og fremst fordi de fleste kvinner som blir gravide og føder barn er i alderen 25 til 35 år. (©NTB)

På forsiden nå