Vil gi lesehjelp til kommunene

Regjeringen vil bruke 30 millioner kroner ekstra på å gjøre elevene til bedre lesere.

Saken oppdateres.

Men det er de kommunene som har størst grunn til å bekymre seg over elevenes leseferdigheter, som kan få av midlene og dermed bli en språkkommune.

Ett av kriteriene er nemlig at kommunen har mange elever som scorer på det laveste nivået på nasjonale prøver i lesing.

– Språkkommunene blir viktige for å få en helhetlig satsing på språk, lesing og skriving fra barna begynner i barnehagen til de går ut av videregående skole, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

LES OGSÅ: Innfører flere naturfagtimer

Kan søke

Utdanningsdirektoratet går nå ut med en invitasjon til alle landets kommuner og fylkeskommuner, og ber dem om å søke om økonomisk tilskudd til å drive utviklingsarbeid i språk, lesing og skriving. I alt 30 millioner kroner er bevilget til formålet, og et 20-talls kommuner og fylkeskommuner kan få støtte.

Midlene skal brukes slik at ressurspersoner og ressurslærere i deler av sin stilling kan støtte utviklingsarbeidet i barnehage eller skole, og til å etablere lokale nettverk innenfor lesing og skriving. Det nasjonale skrivesenteret og det nasjonale lesesenteret skal også bidra med arbeidet.

Bekymringsfulle resultater

Noen av kriteriene for tildeling er at kommunen har bekymringsfulle resultater på elevenes kartleggingsprøver og nasjonale prøver, at det er mange elever med minoritetsbakgrunn, at flinke elever gir uttrykk for at de ikke får nok utfordringer, og at kommunen sliter med å skaffe tilstrekkelig med pedagoger i barnehage og skole.

- Regjeringen ønsker å rette innsatsen mot barnehagemyndighetene og skoleeiere som ser at de har særskilte utfordringer innenfor områdene språk, lesing og/eller skriving, heter det i utlysningsbrevet.

Nord-Trøndelag er ett av landets fylker som i flere år har scoret dårligst på de nasjonale prøvene i lesing. Den nasjonale prøven i lesing for femte trinn viste at nær 29 prosent av elevene ligger på det laveste mestringsnivået. I Sør-Trøndelag er denne andelen 22 prosent.

LES OGSÅ: Oslo-elevene langt foran på nasjonale prøver

Starter i barnehagen

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen sier at arbeidet med språk også blir ett av hovedtemaene i barnehagemeldingen som kommer til våren.

– For mange barn begynner i skolen uten å kunne godt nok norsk, og vi vet at mange norske elever har leseferdigheter under kritisk grense. Skal vi få flere barn til å lese og skrive bedre, er det viktig at vi styrker språkarbeidet i barnehagene, og at vi løfter den lokale innsatsen, sier Røe Isaksen som håper mange kommuner nå vil søke om disse midlene.

På forsiden nå