PST:

Ekstrem islamisme er den største terrortrusselen

Oslo (NTB): Ekstrem islamisme vurderes fortsatt å utgjøre den største terrortrusselen, og det er mulig at det i løpet av 2016 vil bli forsøkt gjennomført terrorangrep i Norge, sier PST.

Ny trusselvurdering: Justisminister Anders Anundsen (Frp) og PST-sjef Benedicte Bjørnland på tirsdagens pressekonferanse i Oslo.  Foto: NTB Scanpix

Saken oppdateres.

Politiets sikkerhetstjeneste la fram sin åpne trusselvurdering for 2016 tirsdag.

- Kan aldri gardere seg

Justisminister Anders Anundsen (Frp) sier at man aldri kan gardere seg mot terrortrusler.

– Vi må ikke la terroristene vinne ved at vi blir redde eller endrer måten vi lever på, sier han.

– Trusselvurderingen viser en positiv endring sammenlignet med fjorårets vurdering, sier Anundsen.

Samtidig sier han at det også er mer vi ikke vet. Derfor er det snakk om en forsiktig nedjustering.

Her kan du lese trusselvurderingen for 2016.

- Kan forsøke å gjennomføre terror mot Norge

PST fastslår at det når det gjelder trusselen fra ikke-statlige aktører, er det ved starten av 2016 særlig to forhold som potensielt kan få store konsekvenser. Det ene er hvorvidt IS og eventuelt andre terrorgrupper vil klare å gjennomføre terroraksjoner i vestlige land.

– Vi vurderer det som mulig at ekstreme islamister vil forsøke å gjennomføre terroraksjoner mot Norge i løpet av året som kommer. Et annet forhold som vil påvirke trusselbildet, er det store antall flyktninger og asylsøkere som har ankommet Vest-Europa og Norge, og som eventuelt vil komme også i løpet av 2016, skriver PST i trusselvurderingen.

NRK: PST har utvist terrormistenkt

- Fengsling av ekstremister har svekket miljøene

PST tror rekrutteringen av ekstreme islamister vil fortsette, men at fengslinger av enkeltpersoner og dødsfall i Syria trolig har svekket disse miljøene på kort sikt.

Det sa PST-sjef Benedicte Bjørnland da hun la fram PSTs trusselvurdering for 2016 tirsdag.

Ekstreme islamister anses å utgjøre den største trusselen mot Norge.

– Norge er ikke blant de mest profilerte landene i ISILs fiendebilde, men en endring i deres strategi kan imidlertid få konsekvenser for oss, sier Bjørnland.

PST tror også at militære operasjoner mot IS i Syria bidrar til at antall fremmedkrigere som reiser fra Norge, går ned.

Terrorforsker: - Vi må være skjerpet etter Paris (krever innlogging)

På forsiden nå