Avviser strengere strafferammer for doping

Justisministeren mener dagens strafferammer er strenge nok – også for de mest alvorlige dopingforbrytelsene.

Justisminister Anders Anundsen mener det i dag er strenge nok strafferammer for dopingforbrytelser. 

Saken oppdateres.

Tirsdag, samme dag som Adresseavisen brakte nyheten om at det som skal være den siste bakmannen fra Europas største dopingsak var pågrepet i Thailand, ble straffenivået for doping diskutert i Stortinget.

For en tilnærmet tom stortingssal stilte arbeiderpartipolitikeren Karianne Tung fra Sør-Trøndelag spørsmål med «Corleone»-saken som eksempel på et tilfelle hvor de angivelige forbrytelsene er av et omfang som vil kunne sprenge dagens strafferammer.

- Tar paragrafene tilstrekkelig høyde for alvorlighetsgraden? Jeg mener det er prinsipielt viktig at så grove forbrytelser kan føre til fengsel i mer enn seks år, sa Tung.

Viktig tema

Justisminister Anders Anundsen (Frp) takket Tung for å ha stilt spørsmål rundt det statsråden betegnet som et viktig tema.

- Dette påvirker mange enkeltskjebner, og familiene til mange. Derfor er denne diskusjonen viktig.

Anundsen mente imidlertid at straffenivået er høyt nok. Grov dopingkriminalitet kan straffes med inntil seks års fengsel. I den hittil mest alvorlige saken, mot fire trønderske hovedmenn i Operasjon Gilde, ble også den såkalte «mafiaparagrafen» brukt. Den dobler strafferammen.

- Vi har ikke kunnskapen i dag for å utvide strafferammen vesentlig. Men jeg har ikke noe problem med å se at man må følge utviklingen nøye, sa Anundsen.

LES OGSÅ: - Bakmenn har blod på hendene

LES OGSÅ: - Krevende å avdekke

I diskusjonen som fulgte i stortingssalen fikk Tung støtte fra Jenny Klinge (Sp).

- Jeg mener at det er mulig å se på et høyere straffenivå som vil kunne være avskrekkende, sa hun.

Karianne Tung uttrykte skuffelse over at justisministeren ikke var villig til å se på strafferammen for dopingforbrytelser, eller vurdere en ny bestemmelse i loven for spesielt grove tilfeller, slik statsadvokat Unni Sandøy har foreslått i Adresseavisen tidligere. Tung var ikke enig i Anundsens anførsel om at «mafiaparagrafen» kan bidra til riktig straffenivå i dopingsaker.

- Jeg mener det av samfunnsmessige hensyn er synd at påtalemyndigheten må være avhengig av at andre paragrafer tilfeldigvis skal slå inn for at antatte bakmenn skal få en straff som tilsvarer alvorlighetsgraden, sa Tung etter debatten.

Vil bli fengslet

Mannen (33) som i hovedsak skal ha forsynt de trønderske hovedmennene med råstoff til dopingmidlene som ble produsert i garasjer i Trondheim, ble nylig pågrepet i Thailand. «Corleone», som han kalte seg på nettet, har unndratt seg flere dopingetterforskninger og har dukket opp i flere norske dopingsaker.

LES JAKTEN PÅ «CORLEONE» HER(krever innlogging)

33-åringen er ventet til Norge snart hvor han vil bli pågrepet og fremstilt for varetektsfengsling i Sør-Trøndelag tingrett. «Corleones» forsvarer, advokat Nils Anders Grønås, sa mandag at han ikke hadde fått snakket med klienten.

LES OGSÅ: - Straffenrammen er åpenbart for lav

LES OGSÅ: Ber justisministeren vurdere strengere straffer

- Det er en omfattende sak. Vi må derfor komme tilbake til hvordan han stiller seg til siktelsen.

Dette er Operasjon Gilde

Dopingetterforskningen fra Sør-Trøndelag politidistrikt skal være Europas største.

Politiet i Sør-Trøndelag begynte høsten 2011 en opprulling av et organisert, kriminelt nettverk med utspring i Trondheim etter flere saker om dopingbørsen Anabolic Forums i avisen Dagens Næringsliv.

Politiet mener en organisert kriminell gruppe menn i alderen 27–45 år, opprettet og drev Anabolic Forums med milliongevinst i årevis.

Samtlige ble dømt i Sør-Trøndelag tingrett. Fem av dem anket saken til Frostating lagmannsrett som avsa dom 14. januar 2015. Der ble fire av de fem dømt til norgeshistoriens strengeste straffer for dopingforbrytelser. Høyesterett avslo anker både fra de domfelte og fra aktoratet. Dermed ble dommene fra lagmannsretten stående.

Totalt har 131 personer over hele landet vært siktet i Operasjon Gilde. Mannen, som kaller seg «Corleone», skal ha ha forsynt hovedmennene i Trondheim med store mengder dopingråstoff. «Corleone» var på frifot i årevis, frem til han ble pågrepet i Krabi, Thailand, 2. februar 2016. En uke senere landet «Corleone» på Værnes flankert av flere politietterforskere.

Adresseavisens papirutgave tirsdag 9. februar.  
    
      (Foto: FAKSIMILE)

Adresseavisens papirutgave tirsdag 9. februar.   Foto: FAKSIMILE

Saken «Jakten på Corleone» ble publisert på adressa.no 21. desember. 
    
      (Foto: FAKSIMILE )

Saken «Jakten på Corleone» ble publisert på adressa.no 21. desember.  Foto: FAKSIMILE

På forsiden nå