Fostervold-saken:

Mistillit på grunnplanet i politiet

- Hvis prosessen med ansettelse av beredskapsdirektør i Politidirektoratet ikke har vært ryddig, må justisministeren inn, og «enkelte» byttes ut.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård er øverste ansvarlig.  Foto: NTB SCANPIX

Saken oppdateres.

Det sier leder av Oslo politiforening Kristin Aga til Adresseavisen.

Aga viser til at øverste ansvarlig er politidirektør Odd Reidar Humlegård.

Til Adresseavisen lørdag morgen, uttrykte visepolitimester i Trøndelag Marit Fostervold ønske om at Politidirektoratet (POD) skulle offentliggjøre telefonsamtalen som foranlediget at hun trakk søknaden sin til beredskapsdirektør-stillingen. Fostervold var i finaleheatet på tre til stillingen, og er blitt ansett som en meget god kandidat.

Fredag opplyste PODs HR-direktør Karin Aslaksen at det i denne saken var fulgt «vanlige prosedyrer». Lørdag ettermiddag la Aslaksen til i en epost til Adresseavisen at det var hun som ringte Fostervold en uke før ansettelsen var et faktum, og blant annet opplyste at Knut Smedsrud ville bli innstilt som nummer én til stillingen.

Misnøye i politidistriktene

At Fostervold trakk søknaden sin har vakt stor oppsikt, særlig i politikretser.

- Hvis prosessen ikke har fulgt vanlige prosedyrer og vært ryddig, må justisminister Anders Anundsen stille seg spørsmål. Da blir det helt klart at toppledelsen i politiet mangler nødvendig tillit. Humlegård er den som skal dra oss gjennom politireformen, omorganisering og kulturendring. Kan statsråden leve med en toppleder som ikke selv forfekter ryddighet og god kultur? sier Aga.

- Vi lurer på hva som skjer i POD

LES OGSÅ: Vil ha svar på hva som gjorde at Fostervold trakk søknaden

Fostervold-saken har avdekket utbredt misnøye ute i politidistriktene med POD og politiets toppledelse. Ikke bare med ulike lederansettelser, men også med arbeidet med politireformen og den pågående omorganiseringen.

- Fostervold-saken er en av flere saker der vi lurer på hva som skjer i byråkratiet vårt, sier leder av Politiforbundet i Trøndelag Vidar Johnsen.

Han viser blant annet til bevæpningssaken.

- Der vinglet ledelsen voldsomt en periode, vi fikk inntrykk av at de som tok beslutninger ikke hadde faglig innsikt i det de holdt på med.

Johnsen sier det er påfallende mange byråkrater og ledere i POD som ikke har politifaglig bakgrunn og erfaring fra politidistriktene.

- Slik det er i dag oppfatter mine medlemmer POD mer som en motpart enn støtteorgan. Ofte er det slik at man klør seg i hodet og undrer over hva det er POD driver med og hvordan det tenkes. Og slik blir det gjerne når byråkratiet ikke forstår hvordan det tenkes ute i politidistriktene, sier Johnsen.

- Det er et faresignal

Kjetil Rekdal som er leder i Politiforbundet i Hordaland og Sogn og Fjordane sier det nå har vært for mange prosesser det er blitt stil spørsmål ved.

- Det er et utbredt inntrykk at de fleste i POD-ledelsen er hentet utenfra politiet og mangelr innsikt i hva som foregår i distriktene. At folk reagerer på ansettelser og mistenker skinnprosesser, er kulturelt ikke bra. Det er et faresignal, og det svekker tilliten, sier Rekdal.

- At Fostervold, som åpenbart er kvalifisert til beredskapsdirektør-stillingen, trekker søknaden sin, er over hodet ikke bra, sier Rekdal.

Ansatt uten søknadsprosess

Adresseavisen har også snakket med flere i politiforbundet, og blant ansettelsesprosessene som trekkes fram som det er reagert på, er blant annet den av Knut Smedsrud da han kom til POD i 2013. Han ble da ansatt som sjef for politifagavdelingen.

Ifølge Politiforbundets fagblad Politiforum kom Smedsrud inn i ansettelsesprosessen etter at søknadsfristen var gått ut. Han var ikke blant de ti som sto på den opprinnelige søkerlisten. Smedsrud hadde da jobbet mange år som advokat.

Det spekuleres nå i om Smedsruds etterfølger i sjefsstillingen for politifagavdelingen vil bli hans assisterende avdelingsleder Atle Roll-Matthiesen.

Politiforum skriver at Roll-Matthiesen fikk assisterende-jobben kort til etter at Smedsrud var ansatt i 2013, at stillingen var nyopprettet og at han ble ansatt uten søknadsprosess.

Overfor Dagens Næringsliv begrunnet politidirektør Odd Reidar Humlegård denne franmgangsmåten med at «Situasjonen var kritisk i politifagavdelingen. Derfor var det viktig å få inn folk med hans kompetanse.»

Roll-Matthiesen hadde tidligere hatt Humlegård som sjef i Kripos.

Kilder Adresseavisen har snakket med sier det er en utbredt oppfatning at Smedsrud hele tiden har vært tiltenkt rollen som beredskapsdirektør, og at Fostervold og andre søkere ikke har hatt reell mulighet til å få den.

På forsiden nå