Fostervold har ikke fått invitasjon fra Humlegård

Marit Fostervold avventer en eventuell invitasjon, før hun svarer på hvordan hun vil stille seg til et møte med politidirektør Odd Reidar Humlegård.

- Dersom jeg skulle motta en invitasjon fra politidirektøren, vil jeg ta stilling til det da, sier Marit Fostervold. 

Saken oppdateres.

Politidirektøren sa til adressa.no tirsdag at han ikke ønsker en ekstern gransking av ansettelsesprosessen. Han vil heller invitere Marit Fostervold til et møte om saken.

- Vi har behov for å ta en prat med Fostervold. Jeg ønsker å høre hva hun har å si. Så skal vi ha en god gjennomgang av prosessen. Vi skal følge opp dette selv. Det er en veldig kjedelig situasjon for oss å være i, uttalte Humlegård.

Det er ikke sagt noe om når og hvor et sånt møte kan finne sted.

- Dersom jeg skulle motta en invitasjon fra politidirektøren, vil jeg ta stilling til det da, sier Marit Fostervold til Adresseavisen onsdag formiddag.

- Så du har ikke mottatt noen invitasjon?

- Nei, det har jeg ikke.

Fostervold fortalte på adressa.no tirsdag om sin opplevelse av ansettelsesprosessen, som endte med at hun trakk sin søknad på stillingen som avdelingsdirektør for politiberedskap og krisehåndtering i Politidirektoratet (POD).

- Jeg har ingen kommentar til det som har blitt publisert etter at jeg tidligere denne uken opplyste saken for media, sier Marit Fostervold.

LES OGSÅ: - Slik husker jeg telefonsamtalen med POD (PLUSS)

Ikke svar

Adresseavisen har spurt Politidirektoratet om når og hvor et møte mellom politidirektøren og Fostervold kan finne sted. Vi lyktes med å få svar på dette onsdag.

Vi har også bedt om et intervju med justisminister Anders Anundsen om Fostervold-saken, men fikk onsdag bare følgende skriftlige svar:

«Jeg mener det er svært viktig at POD legger til rette for å rekruttere flere kvinnelige ledere, og jeg følger dette opp i min dialog med direktoratet».

Vi har stilt følgende oppfølgingsspørsmål: Når og hvordan følger justisministeren dette opp? Hva vil justisministeren be POD gjøre?

LES OGSÅ: Vil ha ekstern gransking

LES OGSÅ: - Det er begått urett mot Marit Fostervold

Taus Anundsen

Kommunikasjonsrådgiver Andreas Bondevik presiserer at Anundsen ikke har ment å si at han skal følge saken opp med noe konkret, som for eksempel et møte, men at dette er et tema justisministeren hele tiden følger opp i dialogen med direktoratet.

- Men hvis det er sånn at Adresseavisen ikke er fornøyd med svaret, skal jeg ta opp dette på nytt med justisministeren.

- Vi er ikke fornøyd med svaret, og ønsker fortsatt et intervju med Anundsen med utgangspunkt i Fostervold-saken. Når kan du ordne dette?

- Han har møter hele onsdagdag og torsdag.

- Så da har han ikke mulighet til å snakke med oss på to dager?

- Nei, jeg sier bare at han er veldig opptatt. Om han har tid, mulighet og vil snakke om dette, må han selv bestemme, sier Andreas Bondevik, som seinere onsdag sender oss følgende melding i en epost: «Statsråden har ikke tid til intervju i dag».

Anundsen har tidligere gitt følgende svar på vårt ønske om intervju i Fostervold-saken:

- Stillingen som politidirektør og assisterende politidirektør beskikkes i statsråd. Det følger av personalreglementet for politiet at øvrige stillinger i Politidirektoratet kunngjøres og ansettes av Politidirektoratet. Det er derfor Politidirektoratet som må uttale seg om prosessen i den konkrete saken det her er tale om.

LES OGSÅ: - Uheldig dersom det oppstår tvil og skapes usikkerhet

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter.

På forsiden nå