Polaris Media skriver ned verdier av mediehus

Oslo (NTB): Polaris Media ser mørkere på framtiden i norsk økonomi og medieøkonomien spesielt, og skriver derfor ned verdier av mediehus på Nordvestlandet med nesten 100 millioner kroner.

Saken oppdateres.

– På bakgrunn av svakere utsikter i norsk økonomi og påfølgende økt risiko for medieøkonomien, har Polaris Media foretatt en nedskrivning av goodwill knyttet til mediehusene Sunnmørsposten og Romsdals Budstikke på til sammen 98 millioner kroner i fjerde kvartal, opplyser selskapet i rapporten for fjerde kvartal 2015.

Polaris Media opplyser i kvartalsrapporten at kostnadsreduserende tiltak i 2015 og 2016 beløper seg til 160 millioner kroner – 70 millioner i inneværende år. Totalt slanket Polaris Media bort 84 årsverk i fjor.

Selskapet ser på resultatet for 2015 som bedre enn året før, mens fjerde kvartal endte på nivå med samme kvartal året før. Selskapet har også skrevet ned verdien av varige driftsmidler med 9 millioner kroner i forbindelse med utfasing av gammelt presseutstyr og flytting.

– Sammenlignet med mediemarkedet har Polaris Media levert et relativt godt resultat i 2015 som følge av bedre inntektsutvikling enn markedet og betydelige kostnadsreduksjoner, fastslår konsernsjef Per Axel Koch.

– I fjerde kvartal har Polaris Media betydelig nedgang i annonseinntektene drevet av svakere utvikling i norsk økonomi. Vekst i brukerinntektene og kostnadsreduksjoner bidrar positivt. (©NTB)

På forsiden nå