- Saksbehandlingsfeil i Fostervold-saken

Guro Angell Gimse, som sitter i Høyres likestillingsutvalg, vil ha en ekstern gransking av ansettelsesprosessen i Fostervold-saken.

Guro Angell Gimse i Høyres likestillingsutvalg mener det ikke holder med en intern gjennomgang av Fostervold-saken i Politidirektoratet. - Saken må opp et nivå, mener hun. 

Saken oppdateres.

Gimse er ingen hvem som helst i denne sammenhengen. Hun sitter i regjeringspartiet Høyres likestillingsutvalg, er heltidspolitiker i Sør-Trøndelag fylkeskommune, utdannet ved Politihøgskolen og har jobbet 17 år i politiet.

- Jeg blir, som tidligere politi og en som også har jobbet for likestilling i politiet, skuffet over det som framstår som kameraderi, sier Gimse til Adresseavisen, på spørsmål om hvordan hun har opplevd Fostervold-saken.

Hun mener det i beste fall er snakk om mekanismer som nedvurderer kvinnelige søkere.

- Prosessen fremstår ikke som saklig og objektiv, og den mangler troverdighet slik den er fremstilt i media. Jeg er skuffet over at vi i 2016 ikke har kommet lenger, sier Gimse.

LES OGSÅ: - Slik husker jeg telefonsamtalen med POD (PLUSS)

- Skreddersydd CV

Høyre-politikeren mener Fostervold må ha vært en meget god kandidat til stillingen som avdelingsdirektør for politiberedskap og krisehåndtering i Politidirektoratet (POD).

- Marit Fostervold har en nesten skreddersydd CV for denne jobben.

- Bør ansettelsesprosessen granskes?

- Ja, jeg synes det ser ut som direkte saksbehandlingsfeil. Det at man har bestemt seg for å innstille Knut Smedsrud som nummer en før referanser er hentet inn, er en tydelig saksbehandlingsfeil. Jeg mener at sivilombudsmannen eller justisdepartementet bør sette i verk en ekstern gransking av prosessen, sier Gimse.

LES OGSÅ: - Det er begått urett mot Marit Fostervold

- Må opp et nivå

Hun er klar på at det ikke er nok med en intern gjennomgang i Politidirektoratet, slik politidirektør Odd Reidar Humlegård har lagt opp til.

Han har sagt at han ikke ønsker en ekstern gransking av ansettelsesprosessen, men at han heller vil invitere Marit Fostervold til et møte om saken.

- Slik jeg ser dette, kan ikke denne saken håndteres av POD alene. Den må opp et nivå, og da kommer vi til justisdepartementet, sier Guro Angell Gimse.

LES OGSÅ: Fostervold har ikke fått invitasjon fra Humlegård

Taus Anundsen

Adresseavisen har gjort gjentatte forsøk på å få justisminister Anders Anundsen i tale om Fostervold-saken, men han har så langt bare svart skriftlig i generelle vendinger.

Stortingsrepresentant Jenny Klinge, som sitter i justiskomiteen, er blant dem som mener at Anundsen må på banen.

Hun leverte torsdag følgende skriftlige spørsmål til justis- og beredskapsministeren:

«Det har vært betydelig medieomtale vedrørende nylige gjennomførte ansettelsesprosesser i Politidirektoratet. Er statsråden trygg på at rekrutteringsprosesser i Politidirektoratet skjer på en måte som fremmer god ledelse, kultur og holdninger og at ansettelser i stillinger skjer etter reelle prosesser?».

Justisministeren har nå fem virkedager på å svare på Klinges spørsmål.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter.

På forsiden nå