Utvalg skal se på samarbeid mellom politi og Forsvaret

Regjeringen har satt sammen en gruppe som skal foreslå en ny instruks for samarbeid mellom politiet og Forsvaret om terrorberedskap.

Tungt bevæpnet politi under en terrorøvelse. Nå ønsker man et tettere og bedre samarbeid med Forsvaret.  Foto: NTB scanpix

Saken oppdateres.

Utvalget skal blant annet se på om dagens regelverk for bruk av Forsvaret er for strenge, om Forsvaret kalles inn raskt nok og hvilke våpen som kan settes inn dersom politiet ikke har kapasitet til å møte en trussel alene. Utvalget har hittil vært holdt hemmelig, skriver Aftenposten.

– Vi skal se på selve utformingen av bistandsinstruksen. Hvordan Forsvaret kan understøtte politiet der politiets ressurser er uttømt. Det handler om volum, og om vi har et effektivt beslutningssystem for å iverksette bistand til politiet, sier utvalgsleder Arne Røksund, som er forsker ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen.

Bakteppet for arbeidet er blant annet til dels omfattende terroraksjoner i Europa. I tillegg ønsker man å unngå en «revirkamp» mellom politiet og Forsvaret og utbedre det som har gått galt når de to har øvd sammen.

– Min ambisjon er i hvert fall at vi skal redusere eventuelle tilløp til profesjonsstrid. Oppgaven vi snakker om er for viktig vil at den skal stoppes av en slik strid, sier Røksund. Forskeren satt også i Gjørv-kommisjonen etter 22. juli-angrepet.

Med seg i utvalget har han regjeringsadvokat Fredrik Sejersted, professor Kjell Inge Bjerga ved Forsvarets Høgskole, Joar Holen Sveen fra Forsvarets spesialstyrker, visepolitimester John Reidar Nilsen i Vest politidistrikt, visepolitidirektør Ann-Kristin Kvilekval og brigader Leif Petter Sommerseth ved Forsvarets operative hovedkvarter. 

På forsiden nå