EU vil etablere overnasjonalt grense- og kystvakt:

Opposisjonen krever at regjeringen informerer Stortinget

Jonas Gahr Støre (Ap) sier Norge bør strekke seg langt for et forsterket europeisk grensevern, men etterlyser sammen med SV informasjon fra Regjeringen.

INN I EU: Denne moren og hennes tre døtre ble plukket opp fra en gummibåt i havet mellom Turkia og Hellas natt til forrige torsdag. Et bulgarsk grensevaktskip i Frontex-operasjonen Poseidon fraktet de trygt til EU-landet Hellas. FOTO: JAN T. ESPEDAL  Foto: Jan T. Espedal, Aftenposten

Saken oppdateres.

Opplysningene om at EU er tett på en beslutning om overnasjonalt, forsterket grense- og kystvakt kommer bardust på det politiske miljøet i Norge.

I EU-forslaget ligger det at det nye grensebyrået skal kunne gripe inn i et schengen-land.

Nytt grensepoliti vil utfodre

Vil bidra

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre mener Norge bør stille seg positiv til en slik tjeneste, forutsatt at den opprettes innenfor avtaleverket.

- Erfaringen har vist at noen land ikke har maktet eller evnet å ta ansvar for sin yttergrense. Den foreslåtte grensetjenesten kan få betydning, men det gjenstår mye før den kan bli godtatt av alle og operativ.

Støre tror likevel det vil være ganske utenkelig at en slik situasjon skulle oppstå for Norges vedkommende.

- Om dette skulle bli en realitet, krever det vurderinger av hvilken grad av eventuell suverenitetsavståelse det vil kreve. Dette må Regjeringen vurdere og eventuelt legge det frem for Stortinget. Aps syn er at vi skal strekke oss langt for å bidra til et forsterket europeisk samarbeid for effektiv yttergrensekontroll, sier Støre.

Adresseavisen på Lesvos: Nå er det barna som fyller båtene

Krever redegjørelse

SV ber om at regjeringen holder en redegjørelse i Stortinget om det internasjonale arbeidet for å løse flyktningkrisen i Europa.

- Regjeringen må redegjøre om Norges posisjoner, vårt arbeid i internasjonale fora, og gi informasjon om hva vi forsøker å få andre med på. Dette gjelder arbeidet i EU, FN og NATO – og inkluderer Schengen-avtalen og Dublin-regelverket, sier SVs utenrikspolitiske talsperson, Bård Vegar Solhjell.

110 000 flyktninger over Middelhavet så langt i år

Bør holdes av statsministeren

- Redegjørelsen bør holdes av statsministeren, eventuelt med de involverte, ansvarlige statsrådene, mener Solhjell.

Den svenske og danske regjeringen har informert, henholdsvis Riksdagen og Folketinget, om mange av de prosessene som nå går internasjonalt, ikke minst i EU. Det inkluderer grundige notater om samarbeidet i Schengen-området og forslagene om en europeiske grense- og kystvakt og forsterket dokumentkontroll for alle borgere som reiser inn over Schengen-landenes ytre grenser.

Mer informasjon hos naboene

Begge våre nabolands regjeringer støtter forslaget om å etablere en grense og kystvakt, som kan settes inn i grensekontroll på Schengens ytre grenser. Forslaget innebærer at det nye byrået kan intervenere, også om et land ikke ønsker bistand.

Det lukkede Europautvalget i Stortinget har bare fått overfladisk informasjon om arbeidet, samtidig som en underliggende etat som Kystverket er varslet om at forslaget er problematisk for den nasjonale suvereniteten.

- Jeg synes Norge fremstår som passive i diskusjonene og jeg savner en tydeligere stemme, sier Solhjel.

Vil fjerne flyktinger fra Makedonia-grense

Norge bør lede an

- Det er av stor interesse å få informasjon om norske posisjoner, for eksempel når det gjelder relokalisering av flyktninger og holdningen til en varig fordelingsmekanisme. Dette er en debatt Norge absolutt bør innta en ledende rolle i. Norge bør drive debatten, sier Solhjell.

- Det foregår en rekke prosesser som Stortinget må involveres i. Det gjelder også hva NATO skal gjøre i Middelhavet, etableringen av en europeisk grense og kystvakt, og Tyrkia-avtalen med EU, sier Solhjell.

Kollega Åge Winge fulgte flyktningeruten nordover. Les reportasjen hans om Jenta med den gule genseren her.

På forsiden nå