Tolv elver åpnes for laksefiske

Miljødirektoratet åpner tolv nye elver for laksefiske. Samtidig blir det slutt på laksefisket i tre andre elver.

- I hvert av fylkene Oslo, Rogaland og Sør-Trøndelag blir det også åpnet en ny elv for laksefiske i 2016, sier Sindre Håvarstein Eldøy i Miljødirektoratet til Nationen.  Foto: Stein Bjøru (arkiv)

Saken oppdateres.

– Tre av lakseelvene som åpnes fra 2016, ligger i Hordaland, tre i Sogn og Fjordane og tre i Nordland. I hvert av fylkene Oslo, Rogaland og Sør-Trøndelag blir det også åpnet en ny elv for laksefiske i 2016, sier Sindre Håvarstein Eldøy i Miljødirektoratet til Nationen.

Det er 465 vassdrag med selvproduserende laksebestander i Norge, ifølge direktoratets lakseregister. 117 av disse var stengt for laksefiske i fjor.

De tre elvene direktoratet har besluttet å stenge for fiske, er Åbyelva i Telemark, Silavassdraget i Nordland og Storelva i Vadsø i Finnmark. 

På forsiden nå