Gravid testet positivt på zikaviruset

Minst én gravid kvinne i Norge har testet positivt på zikaviruset, ifølge Folkehelseinstituttet.

Saken oppdateres.

Til sammen 50 prøver er analysert siden de fostermedisinske sentrene begynte å tilby tester her i landet i februar. Sentrene får nå inn fem til ti prøver til analyse hver dag.

– Tre har testet positivt, sier overlege Jørgen Bjørnholt ved Folkehelseinstituttet til NTB.

Han bekrefter at det er én eller flere gravide blant de tre, men vil av personvernhensyn ikke si hvor mange det er.

Følger utvikling med ultralyd

Gravide som har oppholdt seg i områder som er berørt av zika-utbruddet, anbefales å bli fulgt opp av helsetjenesten etter hjemkomsten, uavhengig av om de har symptomer eller ikke. Kvinnen vil bli henvist til et av landets fem fostermedisinske sentre for oppfølging og testing.

– Den gravide vil i en slik situasjon naturlig nok være engstelig og ha behov for rådgiving og en vurdering av om det er behov for videre oppfølging, skriver Folkehelseinstituttet på sin nettside.

Zikaviruset knyttes til mikrokefali hos fosteret, hvor hjernen utvikler seg unormalt og ikke oppnår normal størrelse. Hvis en gravid kvinne tester positivt på viruset, vil helsepersonell kunne følge med på fosterets utvikling gjennom ultralyd for å påvise eventuell fødselsskade.

Det er usikkert hvor stor risikoen er for å utvikle mikrokefali ved smitte under graviditet, og helsemyndighetene vet heller ikke om risikoen er størst om den gravide ble syk eller bare smittet uten å få symptomer. Det er også usikkert når i graviditeten risikoen for mulig fosterskade er størst.

Fraråder reise

Folkehelseinstituttet gikk torsdag ut med et nytt reiseråd hvor de fraråder gravide å oppholde seg i områder hvor det er utbrudd av viruset.

Tidligere har norske myndigheter ikke direkte frarådet gravide dette, men rådet dem til å snakke med fastlegen og gjøre en vurdering av om reisen var nødvendig.

– Vi kommer med et presisert reiseråd som følge av at Verdens helseorganisasjon har oppdatert sitt råd og fraråder gravide reise til enkelte områder. Det er en tydeliggjøring og innebærer ingen vesentlig endring fra tidligere råd, sier Bjørnholt.

Grunnen til at norske myndigheter var avventende med å fraråde reise, var at sammenhengen mellom zikavirus og fosterskade hittil har vært mer uavklart. Men Verdens helseorganisasjon (WHO) har nå funnet styrket bevis for at det er en slik sammenheng.

Bjørnholt påpeker at heller ikke våre naboland hittil har frarådet reiser.

Ber menn bruke kondom

Zikaviruset smitter hovedsakelig via myggstikk, og det er dermed ikke risiko for at viruset skal spres i Norge. Men WHO fastslo denne uken at viruset også overføres seksuelt oftere enn tidligere antatt.

Norske myndigheter anbefaler fortsatt at kvinner som har reist i de aktuelle områdene, venter fire uker etter hjemkomst med å bli gravid. Menn rådes til å bruke kondom i seks måneder. Og menn som har en gravid partner, anbefales å bruke kondom eller avstå fra sex gjennom hele svangerskapet.

– Hvis en kvinne får viruset, vil det være ute av kroppen hennes etter kort tid. Men hos menn kan det bli værende viruspartikler i sæd som han kan smitte kvinner med. Den smitten kan bli værende opptil seks måneder, sier Bjørnholt.

Det er aktive zika-utbrudd i til sammen 37 land, de fleste i Mellom-Amerika og Karibia. Brasil er landet som er hardest rammet. Helsemyndighetene i landet har registrert nesten 5.000 tilfeller av mikrokefali.

På forsiden nå